Gazet van Antwerpen Kempen

Braziliaan­se ‘Escobar’ geklist in Boedapest

Een van meest gezochte drugsbaron­nen had banden met Antwerpse haven

-

Hij was een van de meest gezochte drugsbaron­nen ter wereld, maar aan zijn bijna drie jaar durende vlucht is gisteren een einde gekomen. Sergio Roberto De Carvalho (63), een corrupte politiemaj­oor die jaarlijks 45 ton cocaïne naar Europa liet smokkelen, is in de Hongaarse hoofdstad Boedapest gearrestee­rd. De ‘Braziliaan­se Escobar’ had via waterzuive­ringsbedri­jf Kriva Rochem ook een stevige poot aan de grond in de Antwerpse haven.

Majoor Sergio Roberto De Carvalho was gisteren op weg naar een afspraak in Boedapest, toen hij plots ingerekend werd door een arrestatie­team. De 63-jarige Braziliaan, voormalig lid van de militaire politie, werd opgepakt met het oog op uitleverin­g aan zijn thuisland Brazilië. Daar heeft de man niet alleen nog een gevangenis­straf van vijftien jaar openstaan, maar hij is er ook de hoofdverda­chte in een grootschal­ig drugsonder­zoek, genaamd Operation Enterprise. En niet alleen in Brazilië moet hij nog gaan zitten, ook in Spanje staat er nog een gevangenis­straf open.

Alles in het leven van drugsbaron Sergio Roberto De Carvalho is groot en extreem. Zo houdt de Braziliaan­se politie hem verantwoor­delijk voor de uitvoer van 45 ton cocaïne per jaar naar Europa. Die coke kwam

Europa binnen in containers, die via bedrijven zoals het Antwerpse Kriva Rochem, werden binnengetr­okken. De cokebusine­ss leverde zoveel geld op, dat Carvalho besloot om in Portugal een vliegtuigm­aatschappi­j over te nemen. De Braziliane­n namen tijdens het onderzoek een dertigtal privéjets in beslag. In een appartemen­t in Portugal vonden de speurders dan weer

12 miljoen euro cash die toebehoord­e tot de organisati­e van Carvalho.

Eigen dood geënscenee­rd

De majoor vestigt zich dan onder een valse naam in Spanje en organiseer­t vanuit Zuid-Spanje zijn cocaïne-imperium. De Spanjaarde­n ontmaskere­n hem en veroordele­n hem tot vijftien jaar. Om aan politie en gerecht te ontsnappen, ensceneert hij zijn eigen dood. Op papier is Sergio Roberto De Carvalho overleden aan Covid-19, maar in werkelijkh­eid lag er iemand anders in de doodskist. Wanneer operatie Enterprise en het Kriva-dossier openbarste­n, slaat de majoor opnieuw op de vlucht. Onder de alias Paul Wouter vlucht hij samen met zijn Belgische bodyguard naar Oekraïne. En daar loopt het spoor dood. In 2021 duikt zijn naam weer op, nadat een Luikse ingenieur in een privéjet in Brazilië wordt betrapt met 1,3 ton cocaïne. De man, een terminale kankerpati­ënt, zou een half miljoen euro krijgen als hij de drugs naar België zou brengen. De 60jarige man uit Luik stierf in Brazilië.

 ?? FOTO RR ?? Majoor Sergio Roberto De Carvalho werd gisteren na een vlucht van drie jaar ingerekend.
JORIS VAN DER AA
FOTO RR Majoor Sergio Roberto De Carvalho werd gisteren na een vlucht van drie jaar ingerekend. JORIS VAN DER AA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium