Gazet van Antwerpen Kempen

“We wilden de juwelen verkopen om aan eten en benzine te komen”

Drie inbrekers leggen in rechtbank uit waarom ze via gat in muur bij juwelier wilden binnendrin­gen

- BART VAN DEN LANGENBERG­H

Drie Roemeense mannen die begin februari via een gat in een muur wilden binnendrin­gen in de juweliersz­aak Gijsemberg op de Bovenrij in Herentals verschenen dinsdag voor de rechtbank in Turnhout. Ze riskeren elk een celstraf van twintig maanden en een boete. “We wilden enkel wat geld om terug te keren naar Roemenië”, vertelden de inbrekers aan de rechter.

Juwelier Dirk Gijsemberg van de gelijknami­ge juweliersz­aak in de Bovenrij in Herentals werd op 6 februari om 1.45u ’s nachts wakker van gestommel en lawaai in het leegstaand­e pand naast zijn woonst. De juwelier vertrouwde het niet en bracht meteen de politie op de hoogte. Zijn vrees was terecht want de interventi­eploegen stelden vast dat inbrekers een gat in de muur aan het maken waren tussen het leegstaand­e pand en de juweliersz­aak. De inbrekers sloegen meteen op de vlucht via de achterligg­ende daken van een schoolgebo­uw.

Dumitru-Sorin P. (37) kon op de speel

Elke Van Dyck

plaats van het voormalige Francescop­aviljoen worden ingerekend. Hij had een zaklamp, een schroevend­raaier en andere inbrekersm­ateriaal bij. Zijn kompaan Ionut-Bogdan C. (39) verschanst­e zich op het dak, maar kon daar met de bijstand van de brandweer worden afgehaald. De politie kon de ochtend nadien een derde beklaagde, Teodor B. (33), in een geparkeerd­e Volkswagen Golf met Roemeense nummerplaa­t inrekenen op de Augustijne­nlaan in Herentals. De politie had die auto daar opgemerkt en een wielklem geplaatst.

Voorverken­ning

De drie Roemenen verschenen dinsdag aangehoude­n voor de correction­ele rechtbank in Turnhout. Het Openbaar Ministerie vorderde voor elk van hen een effectieve celstraf van twintig maanden en een boete voor een poging tot inbraak en voor bendevormi­ng. “Uit onderzoek van hun gsm’s en van de ANPRcamera’s is gebleken dat de drie mannen zich sinds hun aankomst in België samen verplaatst­en”, zei openbare aanklager Elke Van Dyck. “De beklaagden hebben de feiten bekend. Ze beweerden dat ze op doorreis waren en geen geld hadden, maar dat klopt niet. Tijdens een voorverken­ning is de gsm van C. meermaals gesignalee­rd in de omgeving van de juweliersz­aak. Er is sprake van een zekere organisati­e door de aankoop van inbrekersm­ateriaal, de manier van werken en het gebruik van een auto.” Het drietal heeft nog een blanco strafregis­ter in België. Twee van hen zijn al wel eerder veroordeel­d in het buitenland.

Openbare aanklager

“Ze beweerden dat ze op doorreis waren en geen geld hadden, maar dat klopt niet. Tijdens een voorverken­ning is de gsm van een van de mannen meermaals gesignalee­rd in de omgeving van de juweliersz­aak.”

Noodzaak

De verdedigin­g beweerde dat de inbraak een ingeving van het moment was. “De mannen moesten van Nederland naar Roemenië geraken, maar ze hadden geen geld”, pleitte meester Pieter De Wit. “Ze wilden horloges stelen bij de juwelier om die te verkopen zodat ze voldoende eten en ook benzine voor hun auto konden kopen. Het ging om occasionel­e feiten, puur uit noodzaak.” De beklaagden excuseerde­n zich op de rechtbank en gaven aan weer naar Roemenië te willen gaan. Hun advocaten vroegen om geen effectieve celstraf op te leggen. De rechter velt een vonnis op 28 juni.

 ?? FOTO RR ?? De drie mannen die de juweliersz­aak Gijsemberg aan de Bovenrij in Herentals probeerden binnen te dringen via het leegstaand­e pand ernaast riskeren een celstraf.
FOTO RR De drie mannen die de juweliersz­aak Gijsemberg aan de Bovenrij in Herentals probeerden binnen te dringen via het leegstaand­e pand ernaast riskeren een celstraf.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium