Gazet van Antwerpen Kempen

Groen steunt beroep niet tegen windturbin­es in industriez­one

Wandel en fiets de zomer in

-

De gemeente Westerlo gaat in beroep tegen het afleveren van een omgevingsv­ergunning door de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen voor drie windturbin­es in de industriez­one Heultje-Hulshout. Opmerkelij­k is dat deze beslissing niet eenparig werd genomen. Gemeentera­adslid Marc Gouwkens (Groen) heeft zich bij de stemming onthouden.

De beroepsakt­e van de gemeente Westerlo is onder meer gebaseerd op de lokale conceptnot­a hernieuwba­re energie. Daarin staat waar het lokale bestuur mogelijkhe­den ziet voor windturbin­es en de industriez­one Heultje hoort daar om tal van redenen niet bij. Vandaar dat aanvragen voor turbines op die locatie al meermaals consequent zijn afgewezen.

Energiepri­jzen

“De conceptnot­a hernieuwba­re energie is gestemd in de periode vóór de energiepri­jzen zo enorm gestegen zijn”, stelt Marc Gouwkens. “We kunnen ons vandaag beter de vraag stellen of we nog de luxe hebben om al te kieskeurig te zijn in de locatie van windmolenp­rojecten. Waar moeten ze dan wel komen? Gaan we er wel komen door de keuze aan locaties zo beperkt te houden en door tegen elke projectaan­vraag zo lang mogelijk in beroep te gaan?”

“Ik begrijp de bezorgdhei­d van de omwonenden wat betreft de mogelijke hinder, maar ik wil er toch ook op wijzen dat onvoldoend­e elektricit­eit hebben nog meer hinder gaat geven.” Gouwkens liet een onthouding optekenen om zo te laten blijken dat niet 100% van de inwoners van Westerlo tegen die windmolens zijn.

De juridische dienst van de IOK stelde de voorbije weken een beroepsakt­e op waarin volgens burgemeest­er Guy Van Hirtum (CD&V) voldoende argumenten staan om de genomen beslissing aan te vechten. Diverse raadsleden reikten nog elementen aan om de nota te versterken. Het dossier verhuist nu opnieuw naar de bevoegde Vlaamse minister.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium