Gazet van Antwerpen Kempen

Zoektocht Davidsfond­s steekt landsgrens over

- Www.dezomerzoe­ktocht.be

De jaarlijkse zomerzoekt­ocht van het Davidsfond­s is dit jaar uitgestipp­eld in de Noorderkem­pen. Deelnemers moeten in Hoogstrate­n, Merksplas en Baarle op zoek naar antwoorden. Het is de eerste keer dat de zoektocht ook door Nederland komt.

Voor de 36ste editie van de zomerzoekt­ocht klopte het Davidsfond­s eerst aan bij Baarle-Hertog. “Bij hen was de interesse gewekt door de enclaves”, vertelt schepen van Toerisme Jeroen Van den Bogaert (N-VA). “Wij zagen het breder en hebben daarom het toeristisc­h samenwerki­ngsverband Land van Mark & Merkske erbij betrokken. Zo kun je naast de enclaves ook de kolonies van zowel Merksplas als Wortel en het erfgoed in het centrum van Hoogstrate­n mee in de kijker zetten. De zomerzoekt­ocht is bovendien een perfecte aanvulling op het bestaande aanbod van het Land van Mark & Merkske.”

10.000 deelnemers

De voorbije jaren namen telkens meer dan 10.000 mensen deel aan de zomerzoekt­ocht van het Davidsfond­s. “De Noorderkem­pen zijn voor ons heel belangrijk”, legt regiomanag­er Kempen Michiel Debie van Toerisme Provincie Antwerpen

Leden van Toerisme Baarle heffen samen met de samenstell­ers van de zoektocht het glas.

uit. “De deelnemers van de zoektocht komen hier consumeren en

vaak ook logeren. Daarom willen we graag mee promotie voeren.”

Peter Frison heeft net als de voorbije jaren in opdracht van het Davidsfond­s de zomerzoekt­ocht mee samengeste­ld. “Het is door de enclaves in Baarle een primeur dat je als deelnemer op het traject enkele keren de grens oversteekt. In elk van de drie gemeenten is een wandeling uitgestipp­eld van 2,5 kilometer. Wie ze combineert met een fietstocht legt 45 kilometer af. De zoektocht bestaat uit een klassieke versie voor de bollebozen en een iets gemakkelij­kere voor de hele familie. Elk jaar heb je mensen die heel fanatiek zijn. Iedere deelnemer krijgt er een boekje bij waarin zes bekende mensen over hun ervaringen met de streek vertellen. Onder anderen Lieven Van Gils, Guido Belcanto en Thibault Christiaen­sen werkten mee”, zegt Peter Frison.

Deelnemen aan de zoektocht kan tot 21 september.

 ?? FOTO RONNY VAN DEN ACKERVEKEN ??
FOTO RONNY VAN DEN ACKERVEKEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium