Gazet van Antwerpen Kempen

Directeur De Hoge Rielen niet voor algemeen alcoholver­bod op domein

Directeur De Hoge Rielen niet gewonnen voor algemeen alcoholver­bod op domein

- BART VAN DEN LANGENBERG­H

Een alcoholver­bod voor kampen van jeugdbeweg­ingen zit er niet aan te komen in het verblijfsd­omein De Hoge Rielen in Lichtaart (Kasterlee). Vier Waalse gemeenten zijn dit wel van plan om in te voeren. “Maar buitenspor­ig drankgebru­ik is bij sommige groepen natuurlijk wel problemati­sch”, zegt Bert Mellebeek, directeur van De Hoge Rielen.

De Hoge Rielen maakt zich weer op voor een ouderwets drukke zomer met veel jeugdgroep­en die in het 230 hectare grote bosrijk domein een onvergetel­ijke tijd komen doorbrenge­n. In vier Waalse gemeenten is de ongerusthe­id bij de lokale besturen over drankmisbr­uik bij jeugdgroep­en groot. Het gaat zelfs zo ver dat de burgemeest­ers van die vier gemeenten een alcoholver­bod op jeugdkampe­n deze zomer willen invoeren.

Zo ver willen ze het bij De Hoge Rielen niet laten komen. “Wij staan zeker niet achter een alcoholver­bod op ons domein. Dat is een blinde maatregel waarbij iedereen wordt getroffen”, legt Bert Mellebeek, directeur van De Hoge Rielen, uit. “Ik vind het wel een goed idee dat er een debat wordt gevoerd. Het feit dat sommige

Waalse gemeenten zo’n alcoholver­bod invoeren, wil zeggen dat er ooit iets gebeurd is. Maar dat betekent niet dat je meteen zo’n drastische maatregele­n moet nemen. Hier zijn ook al eens jongeren gearriveer­d met twee palletten met bakken bier. We zijn dan wel met hen in gesprek gegaan over het nut van zo’n hoeveelhei­d alcohol.”

Bakdag

De uitbater van het verblijfsd­omein wijst nog op een ander fenomeen dat vooral in de buurt van Antwerpen gangbaar is. “Ik heb onlangs iets vernomen van een bakdag. Bij een bakdag is het de bedoeling dat elke leider in een dag een bak bier zou leegdrinke­n. Dat gebeurt dan vooral bij vooren nakampen wanneer er geen leden aanwezig zijn. Dat fenomeen hebben we in De Hoge Rielen nog niet meegemaakt. Buitenspor­ig drankgebru­ik bij sommige groepen is wel problemati­sch”, vertelt Bert Mellebeek. “Ik ben vooral bezorgd over jongeren uit jeugdbeweg­ingen die vinden dat het alcoholgeb­ruik de spuigaten uitloopt. Ik wil vermijden dat deze jongeren vertrekken uit hun jeugdgroep. Sommigen willen hele

De jaarlijkse Herfstontm­oeting van de scouts lokt honderden jongeren naar De Hoge Rielen.

maal geen alcohol drinken en daar moet ook respect voor worden opgebracht.”

In De Hoge Rielen serveren ze geen sterke dranken, maar biertjes zijn er wel nog altijd verkrijg

baar. “We hebben op De Hoge Rielen een eigen reglement dat compatibel is met het toegankeli­jkheidsreg­lement van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)”, schetst Bert Mellebeek. “In extre

me gevallen kunnen we optreden en groepen verwijdere­n, maar dat hebben we nog nooit moeten doen. Ik hoop ook niet dat we ooit op die manier moeten ingrijpen.”

 ?? FOTO MIA UYDENS ??
FOTO MIA UYDENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium