Gazet van Antwerpen Kempen

Ontmoeting­splaats ‘De Groene Wij’ brengt inwoners bij elkaar

-

Ontmoeting­splek ‘de Groene Wij’ in Mol-Gompel is sinds dit weekend officieel open. Het Molse gehucht heeft hiermee een mooie groene plek waar buurtbewon­ers elkaar kunnen ontmoeten. Kinderen kunnen zich er naar hartenlust uitleven en ravotten.

De realisatie van ‘de Groene Wij’ is het resultaat van het traject Veerkracht­ige Dorpen dat dorpen extra leven wil inblazen met lokale inwoners die mee aan de kar trekken. Het dorpsteam doopte de ruimte tussen de parochieza­al, de kerk en de plaatselij­ke basisschoo­l om tot ‘de Groene Wij’.

Ontwerp

Vervolgens werd een ontwerp gemaakt dat rekening houdt met de noden van de verschille­nde betrokkene­n in de buurt zoals de school, het parochiece­ntrum, de buitenscho­olse kinderopva­ng, de Chiro en de buurtbewon­ers. Er ging ook een inspraak- en participat­ietraject aan vooraf. ‘De Groene Wij’ werd afgelopen weekend officieel ingehuldig­d.

De afgelopen maanden onderging het grasveld tussen de school en de kerk een metamor

fose. Er werd een bloemenwei­de aangelegd, gras gezaaid, nestkastje­s gehangen, een glijbaan geïnstalle­erd en zitbanken geplaatst. Verder zijn er paden en speeleleme­nten aangelegd. Ook de grote bomen zijn aangeplant. Het gras moet wel nog groeien en tijdens het plantseizo­en van het najaar worden de kleinere exemplaren en de struiken bij de speelheuve­l aangeplant.

Heraanleg

De heraanleg werd mee mogelijk gemaakt met de steun van LEADER Provincie Antwerpen en het Europees Landbouwfo­nds voor Platteland­sontwikkel­ing. De realisatie kwam tot stand dankzij een nauwe samenwerki­ng tussen het gemeentebe­stuur, Het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, RURANT, Provincie Antwerpen en geëngageer­de inwoners en organisati­es uit het gehucht.

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium