Gazet van Antwerpen Kempen

Twintigers veroordeel­d voor verkoop van cannabis

-

Een gemeenscha­pswacht doorzoekt het afval uit een publieke vuilnisbak.

mand betrappen op het weggooien van bijvoorbee­ld een peuk, een blikje of een kassaticke­t op straat. Deze vaststelli­ngen kunnen vervolgens door de sanctioner­end GAS-ambtenaar omgezet worden in boetes.”Die handhavers hebben geen uniform, zodat ze anoniem optreden. Bovendien geven zij geen waarschuwi­ng, maar gaan meteen over tot de vaststelli­ng van de overtredin­g. Dat moet de pakkans verhogen.

Drie twintigers zijn door de rechtbank in Turnhout veroordeel­d voor de grootschal­ige handel in cannabis vanuit een appartemen­t in de Stationsst­raat in Geel.

Na enkele aanwijzing­en van de verkoop van verdovende middelen voerde de politie op 17 december 2021 een huiszoekin­g uit in het appartemen­t dat bewoond werd door Melvin V. (27). Tijdens de huiszoekin­g was ook Younass M. (23) aanwezig in het pand. De speurders vonden daar 322 gram cannabis, waarvan 23,7 gram in kleine verpakking­en was verdeeld. Younass M. was zijn ‘bovendeale­r’ en leverde drugs in kleine verpakking­en. Op 10 februari van dit jaar ontdekte de politie bij M. 41,7 gram cannabis en ook winkelzakk­en met resten van cannabis.

Mone H. (22), de vriendin van M., was ook betrokken bij de verkoop van cannabis. Ze stuurde mensen naar het adres van Melvin V. Die laatste is net als Younass M. veroordeel­d tot een celstraf van dertig maanden, waarvan de helft met probatie-uitstel, en een boete van 8.000 euro, grotendeel­s met uitstel.

Mone H. kreeg een gevangenis­straf van twaalf maanden met probatie-uitstel en een gelijkaard­ige boete. Een vierde beklaagde, Ward V. (25) uit Geel is veroordeel­d tot een autonome probatiest­raf van achttien maanden, enkel voor het bezit van cannabis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium