Gazet van Antwerpen Kempen

AZ Herentals heeft CO2-voetafdruk gelijk aan die van 1.000 gezinnen

-

Het AZ Herentals heeft een CO2voetafd­ruk van 19.604 ton per jaar. Dat is het equivalent van ongeveer 1.000 gezinnen. Een en ander blijkt uit de CO2-analyse die het ziekenhuis van Herentals als eerste in Vlaanderen heeft laten uitvoeren.

Het AZ Herentals besteedt al jaren aandacht aan duurzaamhe­id en wilde daarom weten wat zijn CO2-voetafdruk zou zijn. Die geeft weer hoeveel broeikasga­ssen er in de atmosfeer worden uitgestote­n door de activiteit­en van een bepaald bedrijf. Het ziekenhuis investeert al langer in duurzame oplossinge­n zoals zonnepanel­en, een koude-warmteopsl­ag of het promoten van de fiets als vervoersmi­ddel bij medewerker­s. Het gebruik van elektricit­eit van hernieuwba­re bronnen leverde in 2021 een ‘winst’ van bijna 1.000 ton op.

Aardgas voor verwarming

“Uit de analyse blijkt dat het ziekenhuis zelf minder dan 5% directe emissies produceert, rechtstree­ks gelinkt aan activiteit­en waar het ziekenhuis controle over heeft”, weet woordvoers­ter Annelies Vrints. “Dat gaat dan hoofdzakel­ijk om het verbruik van aardgas voor de verwarming van de gebouwen.”

95% indirect

Dat wil zeggen dat de indirecte emissies zo’n 95% bedragen. Het gaat dan om uitstoot die gepaard gaat met de productie van producten en materialen, de verwerking van afval, het transport, catering, waterverbr­uik en het woon-werkverkee­r van medewerker­s. “Als het AZ Herentals zijn CO2-voetafdruk verder wil verkleinen, zal het vooral moeten samenwerke­n met elk van deze logistieke partners”, beseft Annelies Vrints.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium