Gazet van Antwerpen Kempen

Stad neemt historisch­e archieven plechtig over

-

Met een plechtig moment krijgt het stadsarchi­ef van Herentals morgen de historisch­e archieven over Herentals, Noorderwij­k en Morkhoven overhandig­d door het Algemene Rijksarchi­ef.

Dat is een vervolg van een gelijkaard­ig moment dertig jaar geleden. Toen gaf dit federale overheidsa­rchief al deelarchie­ven aan de betrokken steden, met de bedoeling om een lokale archiefwer­king te stimuleren. Die overeenkom­st loopt na dertig jaar af, waarna alle stukken in feite weer naar Rijksarchi­ef als rechtmatig­e eigenaar zouden terugkeren.

Omdat Herentals kwalitatie­f werk verrichtte, onder meer door het samenbreng­en in het oude augustijne­nklooster, heeft het Rijksarchi­ef besloten de overeenkom­st te verlengen.

“De oude archieven hebben een fenomenale cultuurhis­torische waarde. Het waardevols­te aspect van deze archieven zijn de eeuwenoude persoonsge­gevens die ze bevatten over inwoners die in Herentals, Noorderwij­k en Morkhoven hebben gewoond”, klinkt het bij het stadsbestu­ur. Alle stukken worden gedigitali­seerd en voor onderzoek opengestel­d.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium