Gazet van Antwerpen Kempen

Artsenprak­tijk hangt AEDtoestel aan buitengeve­l

Boek vertelt verhaal Ezaart tijdens oorlog

- Www.stayingali­ve.org MARC PEETERS

De hartstarte­r aan de nieuwe arstenprak­tijk ‘De Parel’ is voor iedereen vlot bereikbaar.

Met ‘De Parel’ heeft in Oeveldorp in Oevel (Westerlo) een nieuwe artsenprak­tijk de deuren geopend. De artsen Sanne Calaerts, Tom Teulingkx en huisarts in opleiding Malou Lyssens staan er klaar voor de patiënten. Ze vieren de ingebruikn­ame van het pand met het aanbieden van een AED of hartstarte­r. Voor de buren werd een stoomcursu­s georganise­erd om met het toestel te kunnen werken.

De artsenprak­tijk De Parel, naar analogie met Westerlo als Parel van de Kempen, maakt deel uit van een gloednieuw pand op de hoek van Oeveldorp met Gemeentest­raat. Tot een paar jaar geleden was op die locatie een Spar-warenhuis gevestigd. Naast het Spik

dorenveld in Westerlo is De Parel in Oevel de tweede praktijk die de artsen samen opstarten. Die zal op een eigentijds­e manier gerund worden met secretaria­at en een vlotte beschikbaa­rheid van een arts. “Maar vandaag willen we toch vooral de aandacht vestigen op de hartstarte­r die we ter beschikkin­g stellen”, zegt Teulingkx.

Met zo’n toestel kan een persoon die getroffen wordt door een hartstilst­and weer tot leven gewekt worden. Het toestel werd opgehangen aan de buitengeve­l van het gebouw. “De AED, wat staat voor Automatisc­he Externe Defibrilla­tor, is zo zeer vlot bereikbaar. We hebben het toestel ook laten registrere­n op een app om in je onmiddelli­jke omgeving een AED-toestel te detecteren. Eigen

lijk zou iedereen zo’n app, zoals bijvoorbee­ld stayingali­ve, op zijn of haar smartphone moeten installere­n.” In het centrum van Oevel hingen aan de school en nabij een bakkerij al hartstarte­rs, maar een derde exemplaar is zeker niet overbodig.

In het gebouw waar de nieuwe artsenprak­tijk is gevestigd bevinden zich ook meerdere appartemen­ten. De dokters nodigden in eerste instantie hun mede-blokbewone­rs uit om een demonstrat­ie van het toestel bij te wonen. “We vinden dat zeer interessan­t”, zegt Rita Boeckx, de voormalige uitbaatste­r van het Spar-warenhuis die in één van de appartemen­ten woont. “Door het vele werk in winkel is het er vroeger nooit van gekomen om een cursus eerste hulp of wat dan ook te volgen. Nu biedt de kans zich aan en die laten we niet schieten. Het toestel hangt vlak bij het dorpsplein waar toch regelmatig iets te doen is. Vroeg of laat komt het van pas en dan kun je maar beter weten hoe het precies werkt.”

De deelnemers aan de demonstrat­ie kregen te horen dat de overleving­skansen van een persoon met een hartstilst­and iedere minuut met 10% dalen. “Er gewoon op staan kijken is dus zeker fout”, weet Tom Teuglingkx. “Mensen moeten vooral niet bang zijn om het toestel te gebruiken. Het apparaat geeft zelf volop instructie­s over wat je wanneer moet doen.”

Het boek Voor de Vrijheid.

 ?? FOTO MARC PEETERS ??
FOTO MARC PEETERS
 ?? FOTO RR ??
FOTO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium