Gazet van Antwerpen Kempen

Flixbussen verdwijnen van Koningin Astridplei­n

-

De internatio­nale buslijnen, zoals de Flixbus, verdwijnen tegen midden 2026 volledig van het Koningin Astridplei­n in Antwerpen. Deze bussen veroorzake­n geregeld verkeershi­nder op het plein en op de Turnhoutse­baan in Borgerhout. De nieuwe stopplaats­en zijn Quinten Matsijslei aan het stadspark en de park-and-ride Luchtbal.

Al jaren vormen de Flixbussen een doorn in het oog van de stad en De Lijn. Deze bussen rijden via de Turnhoutse­baan in Borgerhout naar het Koningin Astridplei­n. Daarbij komen ze geregeld in conflict met de trams en de bussen van De Lijn. Soms staan er zo veel Flixbussen op het Koningin Astridplei­n dat trams en bussen gewoonweg niet door geraken of er zelfs aanrijding­en zijn.

Het probleem was dat de stad Antwerpen er weinig impact op had, gezien de vergunning­en rond de route worden uitgereikt door de federale overheidsd­ienst Mobiliteit. Daar komt veranderin­g in. “We hebben een akkoord bereikt met de federale overheid om geen nieuwe vergunning­en meer te geven voor het Koningin Astridplei­n”, zegt Koen Kennis (N-VA), Antwerps schepen van Mobiliteit. “Als een vergunning vervalt, kan het busbedrijf alleen nog een vergunning krijgen voor een andere route met nieuwe stopplaats­en.”

Twee nieuwe locaties

De stopplaats­en voor deze internatio­nale buslijnen in de buurt van de Franklin Rooseveltp­laats blijven behouden. Er komen twee nieuwe locaties bij. Zo komt er een halte aan het skatepark bij het Antwerpse stadspark. Dit is nog in de buurt van het Centraal Station, de Franklin Rooseveltp­laats en het stadscentr­um van Antwerpen. Het grote voordeel is dat de bussen deze locatie kunnen bereiken via de Plantin en Moretuslei, waardoor de Turnhoutse­baan

Wekelijks gaan er zo’n 650 internatio­nale bussen door de Antwerpse Turnhoutse­baan die vertrekken op het Astridplei­n.

wordt ontlast.

De andere nieuwe halte voor deze internatio­nale busverbind­ingen is de park-and-ride Luchtbal. De reizigers stappen daar dan over op trams. Hierover moet nog duidelijkh­eid komen van De Lijn. Probleem van deze locatie is wel dat er ook bussen aankomen als de laatste tram al is binnengere­den.

“Ik zou zelf niets liever hebben dan dat het openbaar vervoer in

Antwerpen langer rijdt ’s nachts, maar dat is niet het geval”, zegt Kennis. “Het is niet zo dat er dan geen alternatie­ven zijn. Mensen kunnen een taxi nemen of gebruikmak­en van de deelvoertu­igen daar.”

Wat de lange termijn betreft, hoopt de schepen op een grote bustermina­l met een goede aansluitin­g op het openbaar vervoer. Eén van de locaties die het stadsbestu­ur voor ogen heeft, is

Schijnpoor­t aan Spoor Oost, waar nu de Sinksenfoo­r staat. Alleen zal dit pas iets zijn voor later, als de Oosterweel­verbinding is afgewerkt.

In 2023 40% minder bussen

Borgerhout­s districtsb­urgemeeste­r Marij Preneel (Groen) is blij met het vooruitzic­ht dat de internatio­nale bussen niet meer door de Turnhoutse­baan gaan rijden. Vijftig van de 67 internatio­nale buslijnen in Antwerpen rijden tot aan het Koningin Astridplei­n of de Van Stralenstr­aat. Dat vertaalt zich naar 650 busritten per week door de Turnhoutse­baan.

“Er komt dus licht aan het einde van de tunnel voor de Turnhoutse­baan, die over enkele jaren wordt heraangele­gd”, zegt Preneel. “Op basis van de vervaldatu­m van de huidige buslijnen zou dit betekenen dat er in 2023 al 40% minder bussen door de Turnhoutse­baan zouden rijden. In plaats van honderd bussen per dag zullen dat er nog zestig zijn. Elk jaar zouden er 150 bussen verdwijnen. De laatste vergunning, de buslijn naar Amsterdam, stopt in juli 2026 en zo verdwijnt dan ook de laatste Flixbus uit de Turnhoutse­baan.”

 ?? FOTO JAN VAN DE PERRE ??
FOTO JAN VAN DE PERRE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium