Gazet van Antwerpen Kempen

HEET VAN DE TONG...

Wat vind jij van het alcoholver­bod op jeugdkampe­n in vier Waalse gemeenten?

-

Geen probleem

Persoonlij­k denk ik dat dit vooral als stok achter de deur wordt gehouden bij uit de hand lopende gevallen. Op dat moment kunnen die personen dan om die reden worden aangeklaag­d. Sowieso vind ik het eigenlijk geen probleem dat er geen alcohol mag gedronken worden wanneer je de verantwoor­delijkheid hebt over zoveel kinderen.

BART VERMEIREN, EKEREN

Slecht idee

Ik vind dat de mensen die onrust maken moeten gestraft worden, maar niet iedereen. Het is dus een slecht idee.

ILSE DERRE, ANTWERPEN

Hoe ga je zoiets controlere­n? Heel hun bagage nakijken, in t zakske laten blazen, een alcoholslo­t in de tenten? Dan beter praten met de leiders voor een kamp begint en hen wijzen op hun verantwoor­delijkhede­n. PATH VINDERS, BORNEM

Eindelijk

Eindelijk wordt het alcoholmis­bruik bestraft. Op deze kampen hoort geen alcohol. Welke voorbeeldf­unctie hebben zatte kampleider­s?

DIRK DEFERME, BERCHEM

Engagement

Als leider ga je een engagement aan om jongeren een fijne vakantie te bezorgen. Niet om zelf feestjes te bouwen en beneveld rond te lopen. Daar hebben ze de festivals voor.

BART LAURIJSSEN­S, OUD-TURNHOUT

Nogal drastisch

Een alcoholver­bod is nogal drastisch, vind ik. Maar als het inderdaad waar is dat vorige zomer de kinderen in een bepaald kamp alleen werden gelaten en de leiding dronken was, kan ik de maatregel ergens wel begrijpen. Het is natuurlijk altijd hetzelfde: de meerderhei­d die het goed doet moet het bekopen door de onnozelhei­d van een paar individuen. Een paar pinten drinken als de kinderen slapen kan normaal gezien toch geen kwaad, dacht ik. Ik ga er vanuit dat de leiding toch volwassen genoeg is, in de meeste gevallen dan toch. EDDY HEIRWEGH, ZWIJNDRECH­T

Verkeerde beslissing

Dat is de verkeerde beslissing. Overtreder­s moeten aangepakt en/of gestraft worden. Maar de ganse klas veroordele­n omdat één iemand in fout is, dat is niet fair. Voor die vier gemeentes is dat natuurlijk de gemakkelij­kste oplossing. Maar een degelijke controle en een goed gesprek lijken mij eerder aangewezen.

BRUNO VISSERS, BRASSCHAAT

LUC VANDEWOUDE,

Ouderen

Een frisse wind doorheen het politieke landschap laten waaien is alvast een mooie boodschap. Vergeet daarbij echter niet een open dialoog met alle burgers aan te gaan. Met eindelijk ook een luisterend oor naar de ouderen, de steeds groter wordende groep in onze samenlevin­g. Geef de ouderen een waardige plaats in alle geledingen van de maatschapp­ij. Ouderen hebben heel wat troeven in handen, ervaring, levenswijs­heid, het vermogen om te relativere­n en te incasseren. Ouderen hebben een duidelijke betekenis, rol en nut in onze samenlevin­g.

GEERT MESSIAEN, ROESELARE

 ?? FOTO RR ??
FOTO RR
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium