Gazet van Antwerpen Kempen

Kruiswoord

-

HORIZONTAA­L: 1 tempering. als het ware 2 vlaktemaat. vuilnis 3 klinknagel­tje. sukkel 4 koeksoort 5 familielid. studentenh­uis 6 grijsbruin. zenuwtrek 7 buitendijk­se grond. autowasser­ij

VERTICAAL: 1 ritmische beweging. Burgerlijk Wetboek 2 land in Afrika 3 plas. idem 4 tapkast 5 dierengelu­id. unie van olielanden 6 kuuroord 7 op korte termijn. vrouwelijk 8 omslag 9 algemene vergaderin­g. Griekse kaas 10 kruipend dier 11 westerleng­te. uiting van plezier

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium