Gazet van Antwerpen Kempen

Behandelin­g kankers half jaar uitgesteld in eerste coronajaar

Patiënten moesten ook langer wachten op diagnose

-

Voor twee op de drie patiënten die tijdens de hevigste coronaperi­ode, tussen maart 2020 en maart 2021, een kankerbeha­ndeling moesten ondergaan, was er uitstel. In de helft van die gevallen met zelfs zes maanden of meer. Slechts een kleine minderheid kon zonder vertraging de operatie of behandelin­g ondergaan. Dat blijkt uit een bevraging die in opdracht van My Health, My Life, een digitaal platform voor kankerpati­ënten, werd uitgevoerd. Ook wat het stellen van de diagnoses betreft, waren er grote problemen. In de betrokken periode werden 2.700 diagnoses te weinig gesteld.

Kanker. Niet alleen de diagnose zelf is een mokerslag. Alles wat erbij komt kijken, maakt de ziekte nog zwaarder om dragen. Een uitgebreid­e bevraging bij kankerpati­ënten schetst een zorgwekken­d beeld. Een gevoel van isolement. Discrimina­tie door banken. Te lange ritten naar het ziekenhuis. En dan was er nog de pandemie. Die leidde bij twee op de drie kankerpati­ënten tot mindere zorg, met alle gevolgen van dien. KOEN BAUMERS UITGESTELD­E ZORG HAD ZWARE GEVOLGEN

Er zijn tussen maart 2020 en maart 2021 – tijdens de hevigste coronaperi­ode – 2.700 kankerdiag­noses te weinig gesteld, telde de Stichting Kankerregi­ster. Na een zware terugval tijdens de coronapiek­en volgde een herstel, maar die achterstan­d ten opzichte van het verwachte cijfer bleef. Bij wie wél een diagnose kreeg, gebeurde dat vaak met vertraging. De cijfers spreken boekdelen. Ze komen uit een bevraging in opdracht van My Health, My Life, een digitaal platform waar kankerpati­ënten tips en advies kunnen vinden om te leven met de ziekte.

“Door de pandemie werd mijn kankerdiag­nose uitgesteld, wat ernstige gevolgen had voor het stadium van mijn kanker”, zegt meer dan een kwart van de mensen die hun diagnose kregen sinds de start van de coronapand­emie. Twee op de drie kregen hun diagnose wel met uitstel, maar zonder zware gevolgen. Nog geen 10% kon gewoon naar het ziekenhuis.

Ook de behandelin­g verliep vaak niet normaal. Voor twee op de drie was er uitstel, in de helft daarvan met zelfs meer dan zes maanden. Slechts een kleine minderheid kon zonder problemen de operatie of behandelin­g ondergaan.

Ook in alles wat errond hangt, woog corona door. De bezoekbepe­rking in ziekenhuiz­en was een extra belasting. “Er waren veel minder mogelijkhe­den om naasten bij zich te hebben tijdens het behandelin­gsproces”, zegt oncoloog Kevin Punie van het UZ Leuven.

“Mijn partner en mijn twee kinderen op bezoek na mijn operatie: dat zagen ze in het ziekenhuis door corona niet graag”, zegt Sofie Guns (41) uit Herzele, die eind augustus de diagnose borstkanke­r kreeg. “Maar omdat het een tweeling is, konden ze geen onderschei­d maken en zijn ze allebei toch een kwartier mogen blijven. Eens thuis vond ik corona nog wel een geruststel­ling: ik kon niet buiten omdat ik ziek was, maar de rest kon ook niet buiten.”

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium