Gazet van Antwerpen Kempen

“Het plan is nu definitief begraven”

-

Een kortere zomervakan­tie zal er niet snel komen in Vlaanderen. De Vlaamse Onderwijsr­aad (Vlor) – waarin alle belangrijk­e onderwijss­pelers een zitje hebben – concludeer­t dat daar nu geen draagvlak voor is.

Een traditione­le 1 september kennen ze vanaf komend schooljaar niet meer in Franstalig België. Aan de andere kant van de taalgrens zwaaien de schoolpoor­ten dit jaar al open op 29 augustus. De herfst- en krokusvaka­ntie duren er twee weken en de laatste schooldag valt pas op 7 juli 2023.

Deze beslissing bracht het debat over een kortere zomervakan­tie ook bij ons in een stroomvers­nelling.

Leerverlie­s

Wetenschap­pers pleiten hier al langer voor omdat kinderen grote brokken leerstof zouden vergeten tijdens de lange vakantie. Dat zogenaamde leerverlie­s is nog groter voor kansarme kinderen omdat zij thuis minder in contact komen met boeken of culturele activiteit­en. Wie thuis geen Nederlands spreekt, heeft het al helemaal moeilijk om in september de draad weer op te pikken.

De problemati­ek van het leer

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium