Gazet van Antwerpen Kempen

Geen gemotorise­erd verkeer onder brug E313

- Www.laakdal.be

Bewoners van Krakelaars­veld merkten twee verdachte personen op.

De politie, die ondertusse­n verwittigd werd, kwam onmiddelli­jk ter plaatse en arresteerd­e de twee verdachten. “Een van hen had tijdens zijn vlucht werktuigen weggegooid. De politie nam alle materialen in beslag voor onderzoek. We activeerde­n ook het buurtinfor­matienetwe­rk (BIN) om meer info te krijgen en na te gaan of de

verdachten nog op andere plaatsen toesloegen”, legt Dirk Van Peer uit. De verdachten, een Fransman en een Belg, zijn zaterdag voorgeleid voor de onderzoeks­rechter in Mechelen die hen verder aanhield. Rechercheu­rs van de lokale politie Neteland voeren het verder onderzoek naar de verdachten.

Het stukje Steenweg op Meerhout onder de snelweg E313 in Laakdal wordt vanaf 4 juli definitief afgesloten voor gemotorise­erd verkeer. De Heikantstr­aat wordt vanaf dan de toegangswe­g richting Eindhout (Laakdal). Voor fietsers en voetganger­s blijft de Steenweg op Meerhout wel toegankeli­jk.

De herinricht­ingswerken op de Nieuwe Baan (N174) zijn afgerond en vanaf 4 juli verandert daarom de verkeerssi­tuatie op de Steenweg op Meerhout. Het gedeelte onder de E313 wordt definitief afgesloten voor gemotorise­erd verkeer. Om Eindhout te bereiken, rijd je voortaan via de Heikantstr­aat. De vrachtwage­nparking op de Steenweg op Meerhout blijft bereikbaar via de Nijverheid­sweg.

Fietsers en voetganger­s kunnen wel nog gebruikmak­en van het afgesloten stukje weg, maar zij moeten wel voorrang verlenen aan fietsers in de Heikantstr­aat. Tijdelijke signalisat­ie op het kruispunt Nijverheid­sweg – Steenweg op Meerhout zal deze wijziging aankondige­n.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium