Gazet van Antwerpen Kempen

Scouts nemen gloednieuw­e sanitaire blok in gebruik

-

Aan de scoutsloka­len in Vosselaar hebben jongeren en leden van de vzw Jeugdwerki­ng en scouts zondag een gloednieuw sanitair gebouw in gebruik genomen. “Vroeger waren er maar drie toiletten en een douche beschikbaa­r”, zegt coördinato­r Mark Quatacker.

Het was zondagmidd­ag feest aan de scoutsloka­len Don Bosco op het Konijnenbe­rgpad in Vosselaar. De vzw Jeugdwerki­ng en vzw Vrienden van de scouts namen daar een gloednieuw sanitair gebouw met alle moderne voorzienin­gen in gebruik.

“De bouw van een nieuwe sanitaire blok was noodzakeli­jk om te voldoen aan een degelijk en eigentijds sanitair”, vertelt Mark Quatacker, coördinato­r van de bouwwerken van de nieuwe ruimte. “Bovendien was het huidige sanitair door de groei in het ledenaanta­l van scouts in Vosselaar en het stijgend aantal overnachti­ngen van andere jeugd-, sport- en culturele vereniging­en niet meer voldoende. Er waren in de Vosselaars­e jeugdlokal­en maar

Groepsleid­ers Bertus Quatacker en Thijs Adriaensen knippen het lint van het nieuwe sanitair gebouw aan de scoutsloka­len in Vosselaar door.

drie toiletten en een douche aanwezig.”

De nieuwe blok is uitgerust met

verschille­nde toiletten, douches en wasgelegen­heden. “We hebben ook gedacht aan mindervali­de bezoekers en onze eigenste Akabe-tak (scouts voor jongeren met beperking, red.)”, zegt Mark Quatacker. “De nieuwe sanitaire blok beschikt over de nieuwste technieken zodat ze nog veel jaren kan meegaan. De volgende scoutsgene­raties moeten optimaal genieten van de nieuwe voorzienin­gen.”

160.000 euro

Talrijke vrijwillig­ers van de Vosselaars­e scouts en uit de jeugdwerki­ng hebben dagen gewerkt om het gebouw te betegelen, schilderen en elektricit­eit te leggen. De nieuwe ruimte kostte in totaal 160.000 euro, waarvan 40% werd gesubsidie­erd door Toerisme Vlaanderen. Het lokaal bestuur van Vosselaar stelde een renteloze lening van 30.000 euro ter beschikkin­g.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium