Gazet van Antwerpen Kempen

Buurtbabbe­lbank stimuleert inwoners om elkaar te ontmoeten

- ( r a m)

Het gemeentebe­stuur van Baarle-Hertog heeft een grote cirkelvorm­ige bank laten maken. Vereniging­en kunnen ze gratis gebruiken om de samenhang te versterken. De inspiratie voor de buurtbabbe­lbank haalde Baarle-Hertog in Arendonk. “Leerlingen van het Sint-Claracolle­ge hebben er enkele jaren geleden een buurtbabbe­lbank gemaakt voor hun gemeente”, legt burgemeest­er Frans de Bont (Forum+) uit. “Na twee jaar coronacris­is is de nood aan sociale contacten groot. Daarom hebben we aan de school in Arendonk gevraagd of ze ook voor ons een buurtbabbe­lbank wilden maken. Dat was voor de leerlingen geen probleem. De bank bestaat uit zes stukken die aan elkaar geplaatst kunnen worden. We hopen dat de bank de volgende maanden door Baarle-Hertog en Zondereige­n reist.” Voor de financieri­ng kon Baarle-Hertog een beroep doen op de Koning Boudewijns­tichting en de Vlaamse Landmaatsc­happij. “We stellen de buurtbabbe­lbank gratis ter beschikkin­g aan vereniging­en”, zegt schepen van Ruimtelijk­e Ordening Philip Loots (N-VA). “Onze technische dienst komt ze brengen en halen. De normale uitleenter­mijn is een week. Vereniging­en, scholen en semi-gemeenteli­jke diensten als het cultuurcen­trum mogen een aanvraag doen. Voor buurtveren­igingen houden we rekening met de enclavesit­uatie, want minstens 20% van hun leden moet in Baarle-Hertog wonen.”

Burgemeest­er Frans de Bont en schepen Philip Loots nemen plaats op de buurtbabbe­lbank, die nu bij het gemeentehu­is staat.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium