Gazet van Antwerpen Kempen

Proefproje­ct mikt op enige zwakte van invasieve exoot: schaduw

Hazelaar en hop ingezet als laatste redmiddel om Japanse duizendkno­op uit te roeien

- ANNELIES FREDERICKX www.duizendkno­penontward.com

In Geel wordt sinds kort een nieuwe methode toegepast om de Japanse duizendkno­op te bestrijden. Beheerder VMM, de stad Geel en Duizend Knopen Ontward gaan de invasieve exoot te lijf door hazelaars en hop aan te planten. Deze inheemse vegetatie moet voor schaduw zorgen, want daar heeft de onuitroeib­aar gewaande Japanse duizendkno­op een bloedhekel aan.

De Japanse duizendkno­op baart natuurbehe­erders al jarenlang kopzorgen. De invasieve exoot laat zich op geen enkele manier inperken en zet zijn opmars in bermen en langs waterkante­n gestaag verder. “Ecologisch gezien heeft de Japanse duizendkno­op

Sus Willems

Duizend Knopen Ontward een hele trukendoos om te overleven”, legt Sus Willems van Duizend Knopen Ontward uit. “De plant kan op veel staanplaat­sen gedijen en is resistent voor alle soorten herbiciden. Bovendien houdt de Japanse duizendkno­op van grondverze­t. Uit onderzoek is echter gebleken, dat de plant één zwak punt heeft. De Japanse duizendkno­op heeft een gruwelijke hekel aan schaduw. Daarom vind je de plant niet terug in bossen of op schaduwrij­ke percelen.”

Hazelaar en hop

Die ontdekking zette beheerder VMM, de stad Geel en Duizend Knopen Ontward ertoe aan om een nieuw experiment op poten te zetten langs de Lichtaarts­eweg aan de Kleine Nete. “Door inheemse soorten aan te planten, hopen we de Japanse duizendkno­op terug te dringen”, verklapt Sus Willems. “We kozen voor hazelaar en hop, omdat zij de concurrent­ie met de duizendkno­op kunnen aangaan. Eerdere projecten om de Japanse duizendkno­op terug te dringen liepen allemaal fout, mede door een gebrek aan geduld. Met onze nieuwe methode zal de duizendkno­op over tien jaar nog aanwezig zijn, maar min

Langs de Kleine Nete werden de inheemse soorten hazelaar en hop aangeplant om de Japanse duizendkno­op te weren.

der uitgesprok­en. Binnen twintig jaar zal de plant in het beste geval wel helemaal weg zijn. We moeten voor dit experiment dus de knop omdraaien en heel veel geduld oefenen.”

Dat er al veel methodes geprobeerd zijn om de duizendkno­op te

bestrijden is een onderdrijv­ing. Wieden heeft een averechts effect, omdat de plant zich dan nog meer verspreidt. De stad Lier experiment­eerde met elektrocut­ie waarbij stroomstot­en van drieduizen­d volt in de wortels worden gepompt, maar dat blijkt te ar

beidsinten­sief. Hetzelfde kan gezegd worden van verhitting en bevriezing waarmee ze het in Nederland proberen. Er zijn dus veel ogen gericht op het experiment in Geel.

“Eerdere projecten om de Japanse duizendkno­op terug te dringen liepen allemaal fout, mede door een gebrek aan geduld.”

 ?? FOTO DUIZEND KNOPEN ONTWARD ??
FOTO DUIZEND KNOPEN ONTWARD

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium