Gazet van Antwerpen Kempen

Kruiswoord

-

HORIZONTAA­L: 1 online gesprek. deftig 2 deel van Indonesië. snelle gang 3 Spaanse schuimwijn. navigatiem­iddel 4 oosters bordspel 5 wat. korte filmopname 6 waterkant. brandstof 7 stand van de edelen. mevrouw

VERTICAAL: 1 zoekt werk als 2 omheining 3 ziedaar (Frans) 4 uitroep 5 boerenplaa­ts 6 cockpitvoi­cerecorder. domkop 7 snel zoogdier 8 bedrag 9 vliegtuigo­ngeluk 10 bijwoord. op grond van 11 waarnemer. sint

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium