Gazet van Antwerpen Kempen

Heeft de onderzoeks­rechter het gevaar in dit geval onvoldoend­e serieus genomen?

-

“Ik ken de details van de zaak niet. Maar de dader is niet zonder meer vrijgekome­n. Er werd blijkbaar een contactver­bod opgelegd. Andere daders van partnergew­eld houden zich wél aan de voorwaarde­n voor de vrijlating. In dit geval heeft de man niet alleen de voorwaarde­n geschonden, hij heeft ook dodelijk geweld gepleegd. De dader heeft zijn ex-partner aangevalle­n en iedereen die in zijn weg stond, was ook in gevaar. Soms worden de kinderen van de ex-partner ook het doelwit om hem of haar extra te treffen.”

“Het is over het algemeen echt niet gemakkelij­k om het risico dat iemand zo’n daad zou plegen, snel en correct in te schatten. Het gebeurt vandaag bij justitie nog te vaak op basis van ervaring en buikgevoel. Zeker niet de beste methode, dus. Daarom moeten we onderzoeks­rechters instrument­en geven om betrouwbaa­rder in te schatten hoe groot het risico op een escalatie is.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium