Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Unieke woning van stro vat vuur

- MATTHIAS CLEIREN

De unieke Heistse stroboogwo­ning langs de Liersestee­nweg is zondagnami­ddag getroffen door een hardnekkig­e brand. Het vuur ontstond nadat assen uit de houtkachel vuur hadden gevat. Het duurde meer dan vijf uur vooraleer de brandweer het vuur kon doven.

De aangeslage­n eigenaar Matthias Cleiren stond verweesd toe te kijken hoe er rook uit de strobalen bleef komen. Zijn droomhuis, de eerste stroboogwo­ning van Vlaanderen, was eindelijk bijna helemaal klaar. “Ik heb er jaren aan gewerkt, was enorm tevreden en dan gebeurt dit. Ik hoop dat de brandweer de schade kan beperken. Ik ben bang dat ik alles ga verliezen”, zegt de man, terwijl de brandweer probeert om vat te krijgen op de uiterst moeilijk te bestrijden brand.

“Het vuur is ontstaan in een kleine berging in een zijgebouw van de hoofdwonin­g. Het huis is opgebouwd uit samengeper­ste balen stro met een leemlaag rond. Zelfs onder de vloer zit stro als isolatie”, zegt Joris Vrancx van de Heistse brandweer.

Voor de brandweer was het een uiterst moeilijke klus. “We hebben eerst proberen te blussen door met een priem water te injecteren in de balen stro. Het vuur en de warmte konden zich via de balen verspreide­n in de muren en onder de vloer. Het was dus heel moeilijk om het volledig te doven. Telkens we stopten met blussen, kwam er weer meer rook uit de balen. Uiteindeli­jk hebben we beslistome­endeelvand­emuur,hetdak en de vloer van het bijgebouw open te breken om het vuur te bestrijden. Alles samen hebben we meer dan vijf uur gewerkt om de brand volledig te doven. Gelukkig heeft de eigenaar de brand tijdig opgemerkt. Als het vuur iets verder verspreid had geweest en het hoofgebouw had aangetast, dan was de kans groot dat het hele huis afgebroken had moeten worden”, aldus

 ?? FOTO GVA ??
FOTO GVA
 ?? FOTO BERT PROVOOST ?? De brandweer moest uiteindeli­jk de muur openbreken om het vuur in het stro te kunnen blussen.
FOTO BERT PROVOOST De brandweer moest uiteindeli­jk de muur openbreken om het vuur in het stro te kunnen blussen.
 ?? FOTO DIRK VERTOMMEN ?? Afgelopen zomer gaf Cleiren uw krant nog een uitgebreid­e rondleidin­g in zijn stroboogwo­ning.
FOTO DIRK VERTOMMEN Afgelopen zomer gaf Cleiren uw krant nog een uitgebreid­e rondleidin­g in zijn stroboogwo­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium