Twee jaar cel voor Jean-Pier­re Van Ros­sem

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - BINNENLAND -

Ge­we­zen beurs­goe­roe moet ook 390.000 eu­ro betalen

Jean-Pier­re Van Ros­sem (73) is ver­oor­deeld tot twee jaar ge­van­ge­nis en moet 390.000 eu­ro frau­du­leus geld op­hoes­ten voor fi­nan­ci­eel ge­sjoe­mel. Al­weer. Al is van die zo­ge­zeg­de ver­bor­gen spaar­pot vol­gens hem ner­gens een spoor te be­ken­nen.

Van Ros­sem slaagt er niet in om on­der de ra­dar te blij­ven van de fi­nan­ci­ë­le speur­ders. De ge­we­zen beurs­goe­roe kampt na het Mo­ney­tron-schan­daal nog al­tijd met een schul­den­berg van

20 mil­joen eu­ro, en het klei­ne ap­par­te­ment waar hij nu woont, noemt hij een kruip­kot. Maar vol­gens het ge­recht is dat al­le­maal schijn, en schijnt be­driegt.

Acht jaar ge­le­den al kreeg de wit­was­cel van de po­li­tie ver­dach­te trans­ac­ties in de ga­ten op zijn re­ke­nin­gen. Voor de speur­ders was het dui­de­lijk: “Met wat hij ver­dien­de kon hij het on­mo­ge­lijk zo breed la­ten han­gen. De hon­der­den mil­joe­nen van Mo­ney­tron zijn nooit ge­von­den. Nog ver­stopt op een Zwit­ser­se re­ke­ning, ze­ker?”

Non­sens, be­weert Van Ros­sem. En het moet ge­zegd: van zijn glo­rie­ja­ren blijft er bit­ter wei­nig over, al­thans naar de bui­ten­we­reld toe. Maar zijn strijd­vaar­dig­heid is Van Ros­sem nog niet kwijt. “Waar zijn de be­wij­zen”, sneert hij op Fa­ce­book. Hij lijkt voor­lo­pig ge­lijk te krij­gen. De ver­beurd­ver­kla­ring ge­beur­de bij equi­va­lent. Zij kan dus do­de let­ter blij­ven als het ge­recht niets vindt om in be­slag te ne­men. Al­leen die twee jaar cel zit Van Ros­sem dwars. Daar te­kent hij dan ook be­roep te­gen aan.

FO­TO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.