Po­li­tie ont­dekt can­na­bis­plan­ta­ge in huis

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN -

Drie men­sen door on­der­zoeks­rech­ter aan­ge­hou­den, plan­ta­ge ont­man­teld

De po­li­tie heeft in een wo­ning op de Lis­per­steen­weg in Lier een can­na­bis­plan­ta­ge ont­dekt. Er wer­den drie personen aan­ge­trof­fen. Ze wer­den ge­ar­res­teerd en ook aan­ge­hou­den door de on­der­zoeks­rech­ter.

De po­li­tie viel don­der­dag­na­mid­dag bin­nen in de wo­ning. Na een gron­dig on­der­zoek had de po­li­tie gro­te ver­moe­dens dat er zich een can­na­bis­plan­ta­ge be­vond. En de in­val had suc­ces: er werd een ac­tie­ve en pro­fes­si­o­ne­le can­na­bis­plan­ta­ge ont­dekt met 410 plan­ten. Naast de plant­jes wer­den ook ver­schei­de­ne gsm’s, het ma­te­ri­aal dat no­dig is om een plan­ta­ge draai­en­de te hou­den en een au­to in be­slag ge­no­men.

Drie personen wa­ren in de wo­ning aan­we­zig. Het ging om een Ne­der­lan­der en twee man­nen uit Viet­nam. Zij ver­sche­nen gis­te­ren voor de Me­chel­se on­der­zoeks­rech­ter. Die be­slis­te om het drie­tal ver­der aan te hou­den.

Wel­licht ston­den de Viet­na­me­zen in voor het on­der­houd van de plan­ta­ge. Het is niet dui­de­lijk wat de rol van de Ne­der­lan­der was. Of hij de lei­den­de fi­guur was of eer­der ie­mand die ook in­stond voor het on­der­houd of be­wa­king.

Speur­ders zoe­ken nu uit hoe lang de plan­ta­ge al aan­we­zig was en hoe­veel keer er al werd ge­oogst. De aan­ge­hou­den personen ver­schij­nen dins­dag voor de raad­ka­mer. Die moet over hun ver­de­re aan­hou­ding oor­de­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.