“On­ze klan­ten zijn de ster­ren van de avond”

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN -

De Vijf­hoek haalt hoog­ste sco­re van al­le nieuw­ko­mers

13,5/20 is de sco­re waar­mee ca­fé-bi­stro De Vijf­hoek in de Gault&Mil­lau staat. “Dat is het ge­volg van on­ze am­bi­tie én on­ze pas­sie die we in ons werk leg­gen”, zeg­gen de ei­ge­naars.

De zaak is al jaar en dag een fa­mi­lie­be­drijf dat door Swa en Ri­ta Ber­naerts 25 jaar ge­le­den werd op­ge­start. Swa ziet de op­na­me in de gids als een leu­ke bin­nen­ko­mer en een be­lo­ning voor het werk naar de klan­ten toe, want dat zijn voor hem de ster­ren van de avond. Het twee­tal runt de zaak met zo­nen Brent (35) en Ken­ny (37). Chef Ken­ny heeft sinds z’n twin­tig­ste over heel de we­reld er­va­ring op­ge­daan als kok, hij werk­te on­der an­de­re voor Gor­don Ramsay en Ser­gio Her­man. “Dit pand heeft een ver­le­den als volks­ca­fé dat 150 jaar te­rug­gaat. Zo’n drie jaar ge­le­den ben ik hier aan het werk ge­gaan. Er was 10 jaar te­rug al een bistro­af­de­ling aan het ca­fé toe­ge­voegd. We heb­ben ge­tracht het be­staan­de cli­ën­teel daar­bij niet te shoc­ke­ren en de ty­pi­sche sfeer, die een mix is van een Pa­rij­se bras­se­rie en een En­gel­se brui­ne pub, te be­hou­den. Het is wel grap­pig dat die laag­drem­pe­lig­heid bij toe­val­li­ge pas­san­ten wel eens de op­mer­king

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.