Vre­de met vre­des­boom en fak­kel­loop

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN -

Om­wil­le van hon­derd jaar Wa­pen­stil­stand heeft de ge­meen­te Willebroek een vre­des­boom ge­plant op de be­graaf­plaats. Zon­dag wordt tra­di­ti­o­neel de fak­kel van het Fort naar Brus­sel ge­dra­gen.

Om hon­derd jaar Wa­pen­stil­stand te ge­den­ken is een vre­des­boom, een zo­mer­eik, op de be­graaf­plaats ge­plant. Eer­der is in de Groe­nel­aan ook al een her­den­kings­boom ge­plant. Hier­mee gaat de ge­meen­te in op de op­roep van het Agent­schap Na­tuur en Bos. “Willebroek wil op de­ze ma­nier de tra­di­tie van her­den­kings­bo­men le­ven­dig hou­den en de Groote Oor­log ge­den­ken”, zegt bur­ge­mees­ter Ed­dy Be­vers.

Zon­dag 11 no­vem­ber her­den­ken de Wil­le­broek­se jon­ge­ren de We­reld­oor­lo­gen met hun 33ste Fak­kel­loop. De fak­kel wordt al lo­pend van het Fort van Br­eendonk naar het Graf van de On­be­ken­de Sol­daat aan de Con­gres­ko­lom in Brus­sel ge­bracht. Daar bren­gen ze hul­de aan de slacht­of­fers van de oor­lo­gen. Al sinds de eer­ste edi­tie in 1985 is de Fak­kel­loop een ge­slaag­de sa­men­wer­king tus­sen de Jeugd­raad, het Ge­denk­te­ken Fort van Br­eendonk en de ge­meen­te. U kunt voor­af aan het Fort de plech­tig­heid bij­wo­nen. Sa­men­komst om 11u. Na­dien volgt een do­cu­men­tai­re van Wil­ly Van der Lin­den over de Eer­ste We­reld­oor­log en een in­ge­to­gen plech­tig­heid aan de in­gang van het Fort, waar een krans wordt neer­ge­legd. Om 13u ver­trek­ken de lo­pers rich­ting Brus­sel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.