Nu be­gint het pas écht

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - VOETBAL -

Het doek is ge­val­len, de lof­trom­pet­ten schal­len. KV Me­che­len kroon­de zich gis­ter­avond tot kam­pi­oen van de eer­ste pe­ri­o­de. Wie de af­ge­lo­pen we­ken ook maar een béé­tje de com­pe­ti­tie in 1B heeft ge­volgd, weet dat dit meer dan te­recht is. De ‘Kak­kers’ raas­den met een snel­trein­vaart over het veld, en­kel een mi­ra­kel­ze­ge van Union kon nog roet in het eten strooi­en. Niet dus. KV tri­om­feert met vlag en wim­pel.

Noch­tans zag het er lang niet bijs­ter goed uit voor KV, al voor aan­vang van de com­pe­ti­tie ge­bom­bar­deerd tot to­ren­hoog fa­vo­riet. Her­in­nert u het zich nog de scha­me­le 2 op 9 uit het com­pe­ti­tie­be­gin? De­nis van Wijk die ver­vol­gens mocht be­schik­ken? En Wou­ter Vran­c­ken, de Lim­burg­se as­sis­tent-coach van Kort­rijk die als ‘red­der’ werd bin­nen­ge­haald, maar aan­van­ke­lijk ook buis­de met een even scha­me­le 4 op 9.

Ach, het is al­le­maal ge­schie­de­nis. Maar he­laas geldt dat ook voor de­ze pe­ri­o­de­ti­tel, hoe mooi hij ook mag schit­te­ren aan het geel­ro­de fir­ma­ment. Want nu be­gint het pas écht. “De eer­ste pe­ri­o­de­kam­pi­oen is nog nooit ge­pro­mo­veerd sinds 1B be­staat”, stip­te Vran­c­ken af­ge­lo­pen week al zelf aan. Hij weet als geen an­der dat het groot­ste ge­vaar voor KV nu ‘de­com­pres­sie’ is. Dat de per­fect kle­ven­de pud­ding een beet­je in el­kaar zakt. En dat vol­gen­de week za­ter­dag te­gen Lom­mel, bij de start van de twee­de pe­ri­o­de, de dri­ve om te win­nen mis­schien al on­der nul zou kun­nen zak­ken.

Iets zegt ons dat Vran­c­ken én zijn troe­pen zich daar niet aan gaan la­ten van­gen. KV Me­che­len is niet zo­maar de eer­ste pe­ri­o­de­kam­pi­oen ge­wor­den. Met de­zelf­de scherp­te, koel­bloe­dig­heid én klas­se moet er nu maar één doel zijn: te­gen 1 maart 2019, als de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie in 1B af­loopt, ook die twee­de pe­ri­o­de­ti­tel bin­nen­ha­len. Om met­een, zon­der ze­nuw­slo­pen­de fi­na­le­wed­strij­den, kam­pi­oen te spe­len. En te pro­mo­ve­ren naar eer­ste klas­se, waar club én ze­ker die fans thuis­ho­ren.

Ook al ver­ge­ten we dan even de don­ke­re wolk die boven het AFAS-sta­di­on hangt. En daar nog even zal blij­ven han­gen. Maar sta ons toe om ‘het schandaal’ nu te ne­ge­ren. En heel KV voor­al ver­diend te la­ten ge­nie­ten, al is het mis­schien maar voor even.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.