ZA 10/11

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - DOEN! - WWW.GROTENETEWOUD.BE

Wan­del­club Kad­dish or­ga­ni­seert zon­dag de vier­de No­te­laar­stocht door het groe­ne Scho­ten. Star­ten kan tus­sen 8 en 15u aan De Vier No­te­laars (Wijt­schot­baan 12). Je kan kie­zen uit vijf par­cours tus­sen 6 en 21 km.

Ver­licht Tot­ter­pad Het Tot­ter­pad vormt een avon­tuur­lij­ke zoek­tocht voor jong en oud in na­tuur­ge­bied de Vloy­en, on­der­deel van het Gro­te Ne­te­woud in Meerhout. Van­avond kan je het par­cours ‘by night’ ver­ken­nen. Ber­nard de Be­ver be­ge­leidt tus­sen 18 en 23u de wan­de­laars op een avon­tuur­lij­ke tocht vol ont­dek­kin­gen. Aan de 17de-eeuw­se wa­ter­mo­len staat een groot ter­ras op­ge­steld met hap­jes, bi­o­drank­jes en Ga­ge­leer­bier.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.