ZA 10/11

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - DOEN! - WWW.KEMPENSLANDSCHAP.BE

Her en der in Vlaan­de­ren wordt zon­dag Sint-Maar­ten, voor­ge­steld als mi­li­tair rui­ter, ge­vierd. In Beveren vindt de vie­ring plaats op de Gro­te Markt. Van­af 10u wor­den er pan­nen­koe­ken ge­bak­ken op hout­vu­ren. Rond 16u ver­trekt de Sint-Maar­ten­stoet met voor­op Sint-Maar­ten en zijn paard. Om 16u wordt er snoep ge­gooid va­nop de pui van het ge­meen­te­huis.

Wan­de­len in kloos­ter­do­mein Pe­ter van Loove­ren neemt za­ter­dag wan­de­laars op sleep­touw door­heen het do­mein van de Fran­cis­ca­nes­sen in Wuust­we­zel. Tij­dens de­ze tocht van twee uur ver­telt de gids over de ge­schie­de­nis en het be­heer van het do­mein. Er wordt ge­start om 14u aan de par­king van so­ci­aal huis Ama­te (Bre­da­baan 737). Gra­tis, zon­der re­ser­va­tie.

Kle­ren keu­ren in Sint-An­dries.

FO­TO FRBE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.