La­za­rus buigt zich over ‘Romp­slomp’

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - DOEN! - DO 15/11 - ZA 24/11 (id)

| ARSENAAL | ME­CHE­LEN | WWW.ARSENAALLAZARUS.BE

Men­sen voe­len de nood­zaak om re­gels in het le­ven te roe­pen, maar nog meer men­sen voe­len de nood­zaak om er­aan te ont­snap­pen. Het sys­teem heeft je le­ven in be­slag ge­no­men, stelt La­za­rus in een tekst van Mar­cel Oster­op. In Romp­slomp on­der­zoekt het Me­chel­se the­a­ter­ge­zel­schap waar­om dat zo­ge­naam­de sys­teem zich er­gert aan de ma­nier waar­op jij jouw le­ven leidt. En hoe je dat sys­teem des­ge­val­lend kan ma­ni­pu­le­ren. Als vol­leer­de chi­rur­gen leg­gen on­der meer Gün­ter Les­a­ge, Jo­ris Van den Bran­de en Rys­zard Tur­bi­asz de ra­de­ren van ons be­stel bloot. Theater vol bit­te­re ernst, ge­ïn­jec­teerd met een shot zwar­te hu­mor.

FO­TO JAN VAN DER PERRE

Vet­te be­ats, van­avond in fri­tuur Num­ber One. “De eer­ste keer in 35 jaar dat we zo­iets doen”, zegt Ma­ria Van­lom­mel.

FO­TO GUY KOKKEN

UitRomp­slomp.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.