Frie­ten be­stel­len in de dis­co­theek van Ma­ria

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - DOEN! - GREG VAN ROOSBROECK

Met één tic­ket ver­schil­len­de lo­ca­ties uit het Ant­werp­se nacht­le­ven be­zoe­ken, dat is het con­cept van Full Cir­cle. Op­val­lend­ste lo­ca­tie dit jaar is de Num­ber One, waar de ico­ni­sche Ma­ria, al 35 jaar het ge­zicht van de zaak, voor het eerst een dj in haar fri­tuur krijgt. Euh, toch even pol­sen. smartpho­ne en be­gint vruch­te­loos te zoe­ken) Och man­ne­ke, die Fa­ce­book wordt zo vol­ge­la­den dat ge van­daag al niet meer te­rug­vindt wat er gis­te­ren stond. Ik word er een beet­je on­no­zel van.

Het is Re­né Op­se­dee, een dj die voor­al speelt in de toi­let­ruim­tes van fes­ti­vals.

Ja, just! Kent gij die? En zou die echt zo he­ten? Op­se­dee? En echt, wie speelt er nu in de toi­let­ten, al­lez (lacht). van al­les spe­len. Ik mocht zelfs drie fa­vo­rie­te num­mers door­ge­ven. Ik heb ge­ko­zen voor het toe­pas­se­lij­ke All Night Long (Li­o­nel Ri­chie), De­spa­ci­to (Luis Fon­si) en He­al The World (Mi­chael Jack­son). Die laat­ste om­dat ik vind dat de men­sen daar eens goed naar moe­ten luis­te­ren.

Naar wel­ke mu­ziek luis­tert u ei­gen­lijk zelf het liefst?

Een beet­je all­round. Als het maar geen hea­vy me­tal of boen­ke­boen­ke is.

Waar­om bent u in­ge­gaan op de vraag van de or­ga­ni­sa­to­ren?

Een beet­je voor de lol. En om­dat het een keer iets an­ders is. Het is de eer­ste keer in 35 jaar dat we hier zo­iets doen. Ook daar­om ga ik uit­zon­der­lijk nog eens een nachts­hift doen. Ik was er in maart mee ge­stopt, maar voor dit wil­de ik nog wel­eens de nacht doen. Dus werk ik van ’s avonds 19u tot ’s mor­gens 07.30u. De mu­ziek stopt wel om 2u, maar ik kan de men­sen moei­lijk in de steek la­ten, hé.

En dat op uw leef­tijd... Hoe oud bent u in­tus­sen?

Zeg! Dat vraag je niet, hé. En­fin, ge moogt dat vra­gen na­tuur­lijk. Maar ik moet dat niet zeg­gen, hé. (lacht)

Nu ik de fri­tuur zo be­kijk met al die ta­fel­tjes: waar gaan ze die dj pre­cies zet­ten?

Awel, dat ik het niet weet! Ik denk in de ruim­te rechts naast de toog. Dan staat – hoe heet hij weer: Op­se­dee? – goed in het zicht. De an­de­re ruim­te is te klein. Dan kun­nen de men­sen niet meer bin­nen. En­fin, dat ze hun zin maar doen. We zul­len het wel zien!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.