Ze­ven zon­den in één nacht

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - DOEN! -

Is het de be­to­ve­ren­de lo­ca­tie? Ligt het aan de zorg­vul­dig ge­se­lec­teer­de gas­ten? Of komt het door­dat de vrij­pos­ti­ge Eric Goens tel­kens iets naar boven haalt bij de BV’s waar we het be­staan nog niet van af wis­ten? Wat het ge­heim van Die Huis ook mo­ge zijn, u vindt weer mas­saal de weg naar Zuid-Afri­ka op dins­dag­avond. Dat mocht ook Chris­toff on­der­vin­den. Voor ruim 800.000 kij­kers gaf de im­mer in­ne­men­de schla­ger­zan­ger ge­du­ren­de 24 uur zijn ziel bloot in de sport-, kin­der- en an­de­re ka­mers van de droom­vil­la.

Al heeft hij al voor he­te­re vu­ren ge­staan, zo leer­den we. In Duits­land heeft hij sa­men met de Ne­der­lan­der Jan Smit en de Duit­ser Flo­ri­an Sil­be­rei­sen drie tv-shows die zo’n 8 mil­joen men­sen lok­ken. “Schla­ger ist geil!” Het zal wel zijn! Het suc­ces van zijn boy­band Klubbb3 is bij ons niet te be­vat­ten, waar­door Chris­toff zich in ons land – on­danks zes­tien num­mer 1-hits in de Vlaam­se top 10 en vier MIA’s op de kast – al­tijd wat te­kort­ge­daan voelt. Die enor­me on­ze­ker­heid is een trau­ma dat hij mee­draagt uit zijn jeugd, toen hem als be­gin­nend Sound­mix­show-zan­ger­tje het bloed van­on­der de fijn ge­vijl­de na­gels werd ge­haald. Het was een be­klij­vend mo­ment in Die Huis, toen hij zijn hart lucht­te over de haat­dra­gen­de pes­te­rij­en van leer­lin­gen en zelfs leer­krach­ten die hij moest ver­du­ren. Zo zwaar dat hij drie maan­den niet naar school durf­de. We kon­den met moei­te een po­lo­nai­se aan tra­nen be­dwin­gen. Maar de wraak van de diep­ge­lo­vi­ge char­me­zan­ger is groot. En dat heeft hij on­der meer te dan­ken aan zijn hel­der­zien­de. Hel­der­zien­de? In­der­daad. Chris­toff raad­pleegt voor el­ke be­lang­rij­ke be­slis­sing in zijn le­ven Ri­ta. En haar ad­vies neemt hij voor waar­heid. Niet on­lo­gisch als je naar een waar­zeg­ger gaat. Ook een schla­ger­ko­ning heeft die­naars no­dig. Ge­luk­kig mocht er ook ge­la­chen wor­den en trok Chris­toff met Eric naar die huis van God om er wat on­wen­nig gos­pels te zin­gen. Hoog tijd dus om snel naar zijn pa­leis te­rug te ke­ren en plaats te ma­ken voor Ste­faan De­gand. Net als je dacht dat je al­les had ge­zien...

FO­TO VRT

Chris­toff mij­mert inDie Huis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.