Guc­ci Cri­mes of Fas­hi­on

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - DOEN! - (av)

ZA 10/11 | ID | 21:00

De Ita­li­aan­se za­ken­man en voor­ma­lig hoofd van het ge­lijk­na­mi­ge mo­de­huis Mau­ri­zio Guc­ci ver­kocht in 1993 zijn aan­de­len van het Guc­ci-im­pe­ri­um na­dat hij was ge­schei­den van zijn toen­ma­li­ge echt­ge­no­te Pa­tri­zia Reg­gi­a­ni. Een gro­te groep in Bah­rein had 170 mil­joen dol­lar be­taald, en met dat geld wil­de Guc­ci van het le­ven gaan ge­nie­ten. Maar an­der­half jaar la­ter werd hij neer­ge­scho­ten. Uit het po­li­tie­on­der­zoek bleek dat de da­der een huur­moor­de­naar was die was in­ge­huurd door de ex­vrouw van Guc­ci. Zij was uit op zijn geld. Pe­o­p­le Ma­ga­zi­ne sprak met de na­be­staan­den en de on­der­zoe­kers en toont ar­chief­beel­den. In­ves­ti­ga­ti­on Dis­co­ve­ry kunt u zo­wel op Proxi­mus als op Te­le­net zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.