Ver­ras­sing: Ja­mes Coo­ke wint ‘Dan­cing With The Stars’

Un­der­dog haalt het van Kat Kerk­hofs

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - VOORZIJDE PAGINA -

Zijn en­thou­si­as­me heeft ge­daan. Hij was mis­schien tech­nisch niet de al­ler­bes­te dan­ser, maar Ja­mes Coo­ke gooi­de zich

met zo­veel over­ga­ve in de dans­ring dat hij be­loond werd met de ze­ge in Dan­cing With The Stars. Fa­vo­riet Kat Kerk­hofs strand­de op de twee­de plaats, Leen Den­die­vel werd al hal­ver­we­ge weg­ge­stemd. “Maar ik gun­de hen net zo­zeer de ze­ge”, al­dus Coo­ke.

“Ik ben voor­al ont­zet­tend dank­baar dat ik aan dit pro­gram­ma heb mo­gen mee­doen. El­ke week op­nieuw heeft mijn dans­part­ner Björk me uit­ge­daagd om be­ter te doen, en het heeft ge­loond.” Ja­mes Coo­ke, de veel­zij­di­ge tv-fi­guur, ac­teur en the­a­ter­pro­du­cent, toon­de zich met de glim­men­de tro­fee in de hand bij­zon­der blij met zijn over­win­ning. “Ik had dit niet ver­wacht, maar ik heb me vol­le­dig ge­sme­ten en dat is wat ik ei­gen­lijk al­tijd doe.”

Dan­sen wil Ja­mes be­slist blij­ven doen, maar of het op dit ni­veau zal zijn, be­twij­felt hij. “Ik kan er ook niet met­een mee aan de slag, want bin­nen­kort sta ik al­weer in de mu­si­cal 40-45 en daar­in moet ik meer stap­pen dan dan­sen.”

Kat Ker­hofs (30), die al­om werd ge­tipt als win­naar, toon­de zich een spor­tie­ve ver­lie­zer. Al wou ze dat woord niet ge­brui­ken. “Hier zijn geen ver­lie­zers, dit was zo’n tof­fe ben­de. We gun­den el­kaar al­le­maal de tro­fee”, al­dus Kat, die een voor­ge­voel had dat Ja­mes zou tri­om­fe­ren. “Hij dans­te zo sterk, en bo­ven­dien is hij zo’n po­pu­lair fi­guur.”

Ook Kat wil haar op­ge­da­ne dans­er­va­ring niet zo­maar la­ten voor wat ze is. “Maar hoe, dat is nog de vraag. Mis­schien sleep ik Dries (Mer­tens, haar man, red.) wat va­ker mee op de dans­vloer. Al zal dat niet sim­pel zijn. Hij ge­bruikt nog­al graag de uit­vlucht dat zijn be­nen pijn doen van het voet­bal­len.” (lacht)

Leen Den­die­vel (35) moest de fi­na­le hal­ver­we­ge ver­la­ten. Tv-kij­kend Vlaan­de­ren gaf haar op dat mo­ment de min­ste stem­men. In de­ze fi­na­le had de ju­ry een lou­ter ad­vi­se­ren­de stem. “Te­leur­ge­steld ben ik ze­ker niet. Dit was een unie­ke er­va­ring. Ik wist dat ik kon dan­sen, maar toch heb ik het ge­voel dat ik me­zelf heb over­trof­fen.”

FO­TO VTM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.