ZWERFVUIL Am­per ver­hin­derd

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - BINNENLAND -

On­danks fel­le cam­pag­nes is de hoe­veel­heid zwerfvuil vo­rig jaar slechts met 2,5% ge­daald, en dat ten op­zich­te van 2015, “ter­wijl te­gen 2022 de­ze hoe­veel­heid met 20% moet da­len”, waar­schuwt af­val­stof­fen­maat­schap­pij OVAM. In cij­fers gaat het om zo’n 20.000 ton aan af­val dat wordt ge­von­den langs we­gen, in par­ken of win­kel­stra­ten. OVAM werkt ook met zo­ge­naam­de net­heids­in­dexen, maar ook die sco­res qua net­heid zijn am­per ver­be­terd. Voor 2018 wor­den er be­te­re cij­fers ver­wacht, na­dat de Vlaam­se re­ge­ring de­ze zo­mer een ver­bod had in­ge­steld op bij­voor­beeld gra­tis plas­tic zak­jes aan de kas­sa van de win­kel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.