Jon­ge­ren be­gin­nen la­ter met al­co­hol

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - BINNENLAND -

Vlaam­se jon­ge­ren be­gin­nen te­gen­woor­dig la­ter met het drin­ken van al­co­hol. Toch blijft het de meest ge­bruik­te drug. Dat blijkt uit de jaar­lijk­se be­vra­ging van leer­lin­gen van het se­cun­dair on­der­wijs door het Vlaams ex­per­ti­se­cen­trum van Al­co­hol en an­de­re Drugs (VAD). “53% van de leer­lin­gen dronk het jaar voor de be­vra­ging al­co­hol”, zegt Ma­rijs Geir­naert van het VAD. “Een op de acht deed dat zelfs op re­gel­ma­ti­ge ba­sis, gaan­de van we­ke­lijks tot da­ge­lijks. In een ge­mid­del­de klas van twin­tig leer­lin­gen is er één leer­ling die ge­mid­deld meer dan tien gla­zen al­co­hol per week drinkt. Bij de 17- tot 18-ja­ri­gen zijn dat per klas al meer dan twee leer­lin­gen. In de oud­ste leef­tijds­groep doet een op de drie leer­lin­gen maan­de­lijks of we­ke­lijks aan bin­ge­drin­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.