Bin­nen­stad en stad­huis ba­den in kerst­sfeer

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - MECHELEN - Www.kerst­in­lier.be

Dui­zen­den licht­jes aan­ge­sto­ken tij­dens fak­kel­tocht

Met het aan­ste­ken van de sfeer­ver­lich­ting vrij­dag­avond is Lier nu echt klaar voor de ker­sten ein­de­jaars­pe­ri­o­de. De eer­ste ac­ti­vi­teit was een fak­kel­tocht. Zo’n twee­hon­derd men­sen trot­seer­den de re­gen en de wind.

Over­al waar de fak­kels pas­seer­den, floep­te de kerst­ver­lich­ting aan. Op het ein­de gin­gen ook de dui­zen­den licht­jes op de ge­vel van het stad­huis aan. Een vuur­show zorg­de na­dien voor nog wat amu­se­ment. Voor wie van de kerst­sfeer niet ge­noeg krijgt, nog de­ze tip. Loop tij­dens de kerst­markt ze­ker eens door het be­gijn­hof. Zo­wel op vrij­dag 14 als za­ter­dag 15 de­cem­ber ver­lich­ten van­af 18u dui­zen­den kaars­jes elk hoek­je van het we­rel­derf­goed. In het Aman­del­huis, rechts naast de be­gijn­hof­kerk, kunt u dan bo­ven­dien ge­nie­ten van war­me drank, soep en zoe­te aman­delspe­ci­a­li­tei­ten.

FO­TO CHRIS VAN ROMPAEY

Op het Vuur­plein­tje naast het stad­huis krijgt ie­der­een een fak­kel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.