Zon­der Nou­bis­si en Tis­soud­a­li

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - VOETBAL -

Beer­schot Wil­rijk kan van­avond geen be­roep doen op Marius Nou­bis­si en Ta­rik Tis­soud­a­li. Bei­de spe­lers zijn ge­schorst. De­nis Pry­chy­nen­ko zat in de be­ker­wed­strijd te­gen Gent een schor­sing uit, maar neemt zijn vas­te plek cen­traal in de ver­de­di­ging in prin­ci­pe weer in. Rechts­ach­ter Eme­ric Du­douit ken­de een klei­ne te­rug­val na zijn lan­ge re­va­li­da­tie en ook Jo­ren Dom is niet fit. Met Bour­din of Grisez zal er dus op­nieuw een links­voe­ti­ge ver­de­di­ger rechts ach­ter­aan moe­ten post­vat­ten. Voor­aan lij­ken Hof­fer en Abaz de ver­van­gers te wor­den van het ge­schors­te duo Nou­bis­si - Tis­soud­a­li. Fes­sou Plac­ca staat dicht bij een te­rug­keer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.