Sta­di­o­n­om­roe­per moet sup­por­ters sen­si­bi­li­se­ren

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - VOETBAL -

Beer­schot Wil­rijk heeft een bij­zon­de­re sanc­tie ge­kre­gen van de Ge­schil­len­com­mis­sie Ho­ger Be­roep van de KBVB. In de eerst­vol­gen­de thuis­mat­chen te­gen Lommel (22 de­cem­ber), Wes­ter­lo (19 ja­nu­a­ri) en KV Me­che­len (25 ja­nu­a­ri) moet de sta­di­o­n­om­roe­per de sup­por­ters op het Kiel wij­zen op de ne­fas­te ge­vol­gen van py­ro­tech­nisch ma­te­ri­aal en ra­cis­ti­sche uit­la­tin­gen, waar­aan en­ke­le fans zich had­den schul­dig ge­maakt in het com­pe­ti­tie­du­el te­gen Wes­ter­lo op 18 no­vem­ber. “Blijk­baar heb­ben de op­ge­leg­de sanc­ties tot nu toe niet het ge­wens­te ef­fect ge­had. Het doel van de straf­fen is noch­tans ont­ra­dend te zijn”, zo oor­deel­de de dis­ci­pli­nai­re ka­mer van de voet­bal­bond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.