7 An­na En­quist met strijk­kwar­tet

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - DOEN! - WO 12/12 | BI­BLI­O­THEEK PERMEKE | ANT­WER­PEN | WWW.BE­GEER­TE.BE

Of de Ne­der­land­se An­na En­quist nu een dicht­bun­del schrijft of een ro­man, door­heen haar werk waart steeds klas­sie­ke mu­ziek. In Permeke in­ter­viewt Piet Piryns haar woens­dag over haar meest re­cen­te ro­man Want de avond. Vier men­sen, le­den van een strijk­kwar­tet, moe­ten met zich­zelf en el­kaar in het rei­ne zien te ko­men na een gij­ze­ling. De avond wordt op­ge­luis­terd door Boho Strings So­loists. Ze spe­len een kwar­tet van Mo­zart dat An­na En­quist in haar ro­man be­schrijft.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.