PLAK PLEK

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - DOEN! -

El­ke week stel­len we een Ant­werp­se lo­ca­tie voor waar het ’s nachts leuk blij­ven plak­ken is. De­ze week:

De Buis

Wat? Ca­fé De Buis is sinds jaar en dag een vas­te uit­vals­ba­sis voor stu­den­ten en buurt­be­wo­ners. En al meer dan twee de­cen­nia is Bri­an Wens het ge­zicht van de­ze brui­ne kroeg. Een tijd te­rug werd de zaak ge­mo­der­ni­seerd, maar de ziel is ge­ble­ven. Zin in een avond­je door­zak­ken? Dan ben je hier aan het goe­de adres. Bo­ven­dien wor­den hier el­ke maand en­ke­le nieu­we ‘bie­ren van de maand’ ge­schon­ken. Ver­schil­len­de stu­den­ten­clubs maak­ten van dit ca­fé hun vas­te stek, waar­door bij ge­le­gen­heid de vo­lu­me­knop al eens wordt open­ge­draaid en het bier net dat tik­kel­tje har­der vloeit. Waar? Ma­rie-Jo­sélaan 29, Ber­chem

Waar­om de moei­te? “Op dit mo­ment zit er tien man aan de toog, al­le­maal men­sen die der­tig jaar ge­le­den zijn af­ge­stu­deerd”, zegt zaak­voer­der Bri­an Wens. “In De Buis komt een pu­bliek van pak­weg 16 tot 70 jaar. ’s Mid­dags val­len stu­den­ten hier bin­nen voor een klei­ne snack. La­ter op de avond krij­gen we meer buurt­be­wo­ners over de vloer. Het leu­ke is dat ie­der­een ie­der­een hier kent. Dat zorgt voor een ge­moe­de­lij­ke sfeer. Bo­ven­dien is De Buis het ca­fé dat het langst open­blijft in de buurt.”

FO­TO RR

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.