Fort 2: wan­de­len, fiet­sen en spor­ten dicht bij huis

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - DOEN! -

Net zo­als die van ve­le an­de­re ver­e­ni­gin­gen be­vin­den de lo­ka­len van scouts Wom­mel­gem, waar je mijn oud­ste zoon el­ke zon­dag kan vin­den, zich in Fort 2. In vijf mi­nuut­jes fiet­sen ben je plots in een heel an­de­re we­reld. Het Fort is de ide­a­le plek voor een beet­je cul­tuur, een wan­de­ling of een fiets­tocht­je en ook spor­ters kun­nen zich er uit­le­ven op het voet­bal­veld, de at­le­tiek­pi­s­te of de pe­tan­que­ba­nen. Fort 2 geeft on­der­dak aan ze­ven mu­sea en her­bergt on­der an­de­re de be­faam­de ka­non­nen­ga­le­rij; het fort staat niet voor niets be­kend als mu­se­um­fort. Er zijn ook heel wat leu­ke eve­ne­men­ten te be­le­ven, zo­als de jaar­lijk­se kerst­boom­ver­bran­ding.

“Vijf mi­nu­ten fiet­sen

naar Fort 2 en je waant je plots in een

heel an­de­re we­reld.”

www.wom­mel­gem.be/Re­cre­a­tie­do­mein-fort-2-wom­mel­gem

FO­TO JAN VAN DER PERRE

Het Po­li­tie­mu­se­um in Fort 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.