THUIS

Snuis­te­ren in boe­ken, cd's en se­ries

Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier - - DOEN! -

In hip­hop en r&b gel­den klei­ne ac­cent­jes al snel als ‘gro­te ver­nieu­win­gen’. De 25-ja­ri­ge Rosa­lia pakt de za­ken an­ders­om aan, en in­jec­teert een oud gen­re – sinds 2010 is flamenco ook cul­tu­reel we­rel­derf­goed – met flin­ke scheu­ten mo­der­nis­me. Het re­sul­taat, is het soort al­bum dat klinkt als­of er een we­reld voor je open­gaat. Een ab­so­lu­te nieuw­ko­mer is Rosa­lia niet. Maar was haar in 2017 ver­sche­nen nog een vrij tra­di­ti­o­neel fla­men­co­al­bum, dan gooit

de ro­de lo­per uit voor jon­ge be­keer­lin­gen. Gaat Rosa­lia Vil­la To­bel­la res­pect­loos om met een er­fe­nis die in An­dal­us­ië ont­stond en voor­al door zi­geu­ners wordt be­waakt? “Flamenco is voor ie­der­een”, is haar re­ac­tie. Ze ver­mengt het han­den­ge­klap met r&b, elektro en hip­hop, laat in het ge­luid van een ron­ken­de mo­tor de mu­ziek ver­sto­ren, maar puurt het gen­re el­ders weer uit tot een bij­na sa­cra­le er­va­ring. Rosa­lia maakt van een ma­ni­fest te­gen een ma­cho­cul­tuur, en ac­cen­tu­eert dat ver­haal ook in haar vi­deo­clips en een goed door­dach­te car­ri­è­re die zelf­stan­dig­heid uit­schreeuwt. Ze te­ken­de een con­tract bij So­ny, maar houdt zelf de touw­tjes strak in han­den, laat zich voor­al om­rin­gen door vrou­wen en noemt ar­ties­ten als Björk, Ka­te Bush en Lau­ryn Hill lich­ten­de voor­beel­den. Het slecht­ste wat Rosa­lia kan over­ko­men, is dat ze te veel hooi op haar vork neemt, een re­ëel ge­vaar met zij-ac­ti­vi­tei­ten als ont­werp­ster en ac­tri­ce – voor Per­dro Al­modo­var, wie an­ders?. Maar als ze weet te do­se­ren, schrijft Rosa­lia ge­schie­de­nis met een gen­re dat ei­gen­lijk niet be­stond: ‘ur­ban flamenco’.

Qu­e­rer FLAMENCO/R&B/ELEKTRO ROSA­LIA

El Mal Qu­e­rer

★★★★☆

El Mal Qu­e­rer,

Los An­ge­les

De Aqui de Sa­les

El Mal Qu­e­rer

El Mal

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.