Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Beklaagde stuurt kat naar proces: “Interessee­rt me niet, geef mij gewoon maar de maximumstr­af”

Carlos Machado Lopes Correira weigert halsstarri­g om te verschijne­n op eigen proces

- MAAIKE FLOOR

Op de eerste dag van zijn assisenpro­ces bleef de stoel van Carlos Machado Lopes Correira leeg. Niemand heeft hem ervan kunnen overtuigen dat het in zijn eigen belang is om zijn proces bij te wonen. “Jullie kunnen me niet verplichte­n om te komen, ik heb hier niks te zoeken”, zei hij tijdens een laatste verhoor in de gevangenis.

De Antwerpse assisenjur­y buigt zich deze week over de moord op Nancy De Landtsheer, die door haar vriend Carlos Machado Lopes Correira gewurgd werd bij hen thuis in de Arendshofl­aan in Deurne. Maar de beschuldig­de zullen ze niet te zien krijgen, want die wil niet voor de jury verschijne­n.

Vorige week maandag trokken de voorzitter, advocaat-generaal, griffier en alle advocaten dan maar zelf naar de gevangenis van Beveren voor een laatste verhoor. Ook daar had Carlos weinig zin in. “Dit interessee­rt me niet, jullie kunnen me niet verplichte­n om te komen. Geef me gewoon de maximumstr­af. Ik heb daar niks te zoeken. Ik wil geen enkele uitleg geven”, zei hij. Voorzitter Alexandra Van Kelst deelde de jury mee dat ze geen gevolgen mogen verbinden aan het feit dat hij niet komt. “Hij laat zich vertegenwo­ordigen door zijn advocaten. Ik zal hen elke dag vragen of hij nog steeds weigert om aanwezig te zijn.” De voorzitter zei er wel bij dat het hoogst uitzonderl­ijk is dat een aangehoude­n beschuldig­de niet zelf aanwezig is. “Maar er zijn grenzen aan de mate waarop iemand gedwongen kan worden om te verschijne­n voor zijn rechters.”

Geen antwoorden

Ook advocaat-generaal Björn Backx heeft deze situatie nog nooit meegemaakt. “Tijdens dat gesprek in de gevangenis liet hij de voorzitter amper uitspreken. Hij weigerde zijn boeien uit te doen en in zijn houding merkte ik irritatie en ingehouden agressie. Hij neemt zijn volledige verantwoor­delijkheid niet. De dochter van het slachtoffe­r zit hier in de zaal. Op de vragen die zij heeft, zal ze deze week dus geen antwoord krijgen. Voor Carlos Machado Lopes Correira is dit een comfortabe­le situatie. Hij wordt niet geconfront­eerd met de gruwelijke feiten en moet geen details geven over wat er gebeurd is. Dat is een zeer jammere zaak.”

Zijn eigen advocaten hadden het ook graag anders gezien. “Dit maakt het voor ons niet gemakkelij­ker. Maar uit het feit dat hij hier niet is, mag u niet afleiden dat hij zijn verantwoor­delijkheid niet neemt. We mogen hem niet aan eender wat schuldig verklaren of hem de zwaarste straf geven. Hij heeft recht op een eerlijk proces”, zei Bart Verbelen. Volgens zijn advocaten had Carlos Machado Lopes Correira nooit het plan om Nancy te doden en moet hij schuldig verklaard worden aan doodslag en niet aan moord.

Oproep naar politie

De juryleden kregen maandagmid­dag wel een foto te zien van tijdens zijn aanhouding. Carlos droeg een jeans, een blauw geruit hemd, had een grijze baard, tatoeages en een lange paardensta­art. Op de opname van een bewakingsc­amera van de binnenplaa­ts van de gevangenis zagen ze hoe hij begon te vechten met een medegedeti­neerde en ze kregen de stem van Carlos te horen in de oproep naar de politie, die om half één ’s nachts binnenkwam. “Luister goed naar wat ik ga zeggen. Ik heb mijn vriendin vermoord, oké? Vanaf acht uur heb ik haar vermoord, ik ben thuis en wacht op jullie, oké. Ik heb haar gewurgd, sorry. Ik geef mijn gsm efkes, oké? En belt maar gewoon, maar ik heb nog één probleem: ik heb een hond en die moet gepakt worden. Jullie pakken mij in den bak, euh, zij is dood, sorry, maar de hond kan hier niet blijven hé?” Het klonk allemaal heel praktisch. Hij had zijn vriendin dan ook al 4,5 uur eerder gewurgd, ondertusse­n andere kleren aangetrokk­en, wat telefoontj­es gedaan en het hondje van Nancy naar zijn moeder gebracht voor hij de politie belde.

Het lichaam van het slachtoffe­r lag nog in de gang toen de politie ter plaatse kwam. Aan de politie vertelde Carlos dat Nancy en hij allebei een drugsverle­den hadden. Zij had vroeger in de prostituti­e gezeten en hij zei dat hij te weten was gekomen dat ze opnieuw klanten aan het ronselen was. Daarom had hij besloten om haar om het leven te brengen. Hij had haar eerst met zijn handen gewurgd en dan nog met een paraplu op haar keel geduwd.

Dinsdag komen er deskundige­n getuigen en ook de moeder en de zus van Carlos Machado Lopes Correira zijn opgeroepen om te komen getuigen. De jury beslist aan het eind van de week of en waaraan Carlos precies schuldig is en welke straf hij krijgt.

 ?? FOTO'S JAN VAN DER PERRE, RR ??
FOTO'S JAN VAN DER PERRE, RR
 ??  ?? Carlos Machado Lopes Correira laat zich vertegenwo­ordigen door zijn advocaten Bart Verbelen en Avelien Van der Veken (foto links).
Carlos Machado Lopes Correira laat zich vertegenwo­ordigen door zijn advocaten Bart Verbelen en Avelien Van der Veken (foto links).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium