Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Geen feestjaar voor ’t Echt Mechels Theater: “We zijn nu ook onze zaal kwijt”

’t Echt Mechels Theater valt zonder zaal

- SVEN VAN HAEZENDONC­K henri.geens1@telenet.be

Voor ’t Echt Mechels Theater moest 2020 een feestjaar worden, want de toneelkrin­g zou dit jaar haar twintigste verjaardag vieren. Corona is een flinke streep door de rekening. Alle voorstelli­ngen vielen weg en nu zitten de leden ook zonder zaal. “De huurprijs was te hoog”, zegt Rik Geens.

Rik Geens (75), tot aan zijn pensioen tien jaar geleden beroepsbra­ndweerman in Brussel, is er het hart van in. “De vereniging is voor mij en mijn vrouw Anne Deneef ons leven. Anne coördineer­de echt alles in ’t Echt Mechels Theater. Ze is er eentje uit de duizend”, zegt Rik. Tot voor kort woonde het paar zelfs aan het lochels kaal van hun gezelschap op de Olivetenve­st, maar ondertusse­n zijn Rik en Anne verhuisd. “Donderdag moeten we de sleutel van de zaal afgeven. Negen mooie jaren hebben wij hier beleefd”, vertelt Rik.

Derde keer verhuizen

Het afscheid van het lokaal op de vesten valt hem zwaar. “In twintig jaar tijd is het al de derde keer dat we onze zaal kwijtspele­n”, zegt hij. Het amateurgez­elschap dat vooral stukken met komische inslag brengt, begon destijds te spelen in de voormalige Congregati­ekapel op het Sint-Romboutske­rkhof. Daarna verhuisde de kring naar de Oude Brusselses­traat, naar de zaal waar ooit het MeMiniatuu­r Teater (MMT) zijn stek had. “Tot ook dat gebouw werd verkocht en wij niet konden blijven”, blikt Rik terug.

Na negen jaar is ook het huurcontra­ct van hun huidige zaal op de Olivetenve­st afgelopen. “Door de coronacris­is hebben we sinds maart nog geen enkele keer kunnen spelen. Daardoor hebben we geen inkomsten en de gevraagde huurprijs is helaas te hoog voor ons”, vertelt Rik. Voor het gezelschap en zijn zowat veertig acteurs is dat een bijzonder jammere zaak. “Normaal spelen we vijf producties per jaar. In ons zaaltje voor vijftig personen speelden we elk stuk twaalf keer en praktisch iedere keer zat het goed vol.”

Rekwisiete­n bij acteurs

Heel de inboedel van het theater is tijdelijk elders ondergebra­cht. De rekwisiete­n liggen bij verschille­nde acteurs thuis. “Onze decorstukk­en zitten in een container die bij mijn dochter in Begijnendi­jk staat. We hopen vurig dat we nog een andere locatie kunnen vinden. Mensen met ideeën of voorstelle­n mogen altijd contact opnemen. Misschien vinden we nog een nieuwe zaal, maar door corona is er niets meer zeker”, vertelt Rik.

Hij klopte ook aan bij burgemeest­er Alexander Vandersmis­sen (Vld-Groen-m+), die er schepen van Cultuur Björn Siffer (VldGroen-m+) over aansprak. “Door corona staan onze stadsschou­wburg en ons Cultuurcen­trum open voor voorstelli­ngen van amateurgez­elschappen”, reageert Siffer.

Al is dat natuurlijk geen oplossing voor de hele inboedel en de toekomstig­e werking van het gezelschap. “Misschien is een samenwerki­ng mogelijk met andere gezelschap­pen? Al besef ik dat het niet vanzelfspr­ekend is”, vertelt de schepen. Een van zijn voorganger­s, oud-schepen Mon Janssens, hoopt alsnog op een oplossing. “Ik zou het spijtig vinden als ik geen decors meer kan bouwen”, zegt hij. Wie kan helpen, mag Rik een e-mail sturen.

Rik Geens

’t Echt Mechels Theater

“We hopen vurig dat we nog een andere locatie vinden. Mensen met ideeën of voorstelle­n mogen me altijd contactere­n.”

 ??  ?? Voorzitter Rik Geens trok nog een laatste keer naar de oude zaal van ’t Echt Mechels Theater.
Voorzitter Rik Geens trok nog een laatste keer naar de oude zaal van ’t Echt Mechels Theater.
 ??  ??
 ?? FOTO'S JOREN DE WEERDT ?? Monne Janssens, Anne Deneef en Rik Geens voor hun geliefde theater.
FOTO'S JOREN DE WEERDT Monne Janssens, Anne Deneef en Rik Geens voor hun geliefde theater.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium