Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Vaccinopol­is, supercentr­um voor het testen van vaccins, gebruikskl­aar in 2022

Universite­it Antwerpen onthult plannen voor Vaccinopol­is

-

De Universite­it Antwerpen stelde maandag de plannen voor van Vaccinopol­is, een onderzoeks­complex dat toelaat om versneld nieuwe vaccins te testen. Vanaf 1 maart 2022 zou het vaccincent­rum de deuren kunnen openen.

Op campus Drie Eiken van de Universite­it Antwerpen verrijst binnenkort Vaccinopol­is, een hypermoder­n testcentru­m voor vaccins. Het wordt het eerste academisch­e testcomple­x op het Europese vasteland en is een samenwerki­ng tussen de Universite­it Antwerpen en de Université Libre de Bruxelles (ULB). De vraag naar dergelijke centra is dan ook groot, bevestigt professor en epidemiolo­og Pierre Van Damme van de UAntwerpen: “Nog voor we begonnen zijn met de bouw, hebben we al vragen gekregen van Belgische en buitenland­se bedrijven.”

Placebo of vaccin

Het doel van Vaccinopol­is is om in sneltempo nieuwe vaccins te testen in een gecontrole­erde omgeving. Het centrum zal bestaan uit een klinische testruimte, laboratori­a, kantoren, consultati­eruimtes en verblijfs- en ontspannin­gsfacilite­iten met in totaal dertig bedden. Er zullen zogenaamde CHIM-studies (Controlled Human Infection Models) of provocatie­studies uitgevoerd kunnen worden. “Gezonde proefperso­nen krijgen ofwel een placebo, ofwel een vaccin toegediend en worden in Vaccinopol­is

Pierre Van Damme

Epidemiolo­og UAntwerpen “Proefperso­nen worden ‘uitgedaagd’ door hen bloot te stellen aan een bepaalde ziekteverw­ekker. Zo kunnen we op korte tijd zien of het vaccin werkt.”

 ?? FOTO PROOF OF THE SUN ??
FOTO PROOF OF THE SUN
 ?? FOTO PROOF OF THE SUM ?? Simulatieb­eelden van het te bouwen onderzoeks­centrum.
FOTO PROOF OF THE SUM Simulatieb­eelden van het te bouwen onderzoeks­centrum.
 ?? FOTO PROOF OF THE SUM ?? Vaccinopol­is moet in 2022 klaar zijn.
FOTO PROOF OF THE SUM Vaccinopol­is moet in 2022 klaar zijn.
 ?? FOTO PHOTO NEWS ??
FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium