Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Geen helingspro­ces in het paleis

- Dirk Hendrikx Redacteur brieven@gva.be

Eigenlijk zou het Paleis een goede gezinsther­apeut moeten aanstellen. Die kan vervolgens proberen om Filip, Astrid en Laurent samen te brengen met hun halfzus, vroeger Delphine Boël, sinds kort prinses Delphine van Saksen-Coburg. Ze delen met haar hun vader, de oude koning Albert. De gezinsther­apeut zou hem en koningin Paola er eigenlijk moeten bijnemen, maar dat lijkt helemaal kansloos. Ze zouden het dan ook uitgebreid moeten hebben over de traumatise­rende prille jaren van de drie koningskin­deren en kille kerstdagen waarop het personeel zich over hen moest ontfermen.

Voor zover bekend heeft koning Filip nog geen contact gezocht met de nieuwe prinses. Dat is toch wel raar, nu haar status juridisch erkend is. Wie zou niet eens kennis willen maken met iemand die dezelfde vader blijkt te hebben? Is het ook geen morele plicht voor de vorst? Moet hij zich schuldig blijven maken aan dezelfde hardvochti­gheid die de gemeenscha­ppelijke vader al tientallen jaren aan de dag legt tegenover de buitenecht­elijke dochter? Moet hij zich als koning der Belgen in naam van de familie niet verontschu­ldigen voor wat haar is aangedaan?

Delphine kan normaal geen koningin worden. In de woorden van professor emeritus Mark Van den Wijngaert, eminent kenner en ook kennis van onze monarchie: “Alleen de afstammeli­ngen van koning Albert II en koningin Paola in rechte lijn komen in aanmerking voor de troon.” De professor wees er eerder al op dat het hoe dan ook eerst de beurt is aan prinses Elisabeth: “Als zij ouder wordt, is het de beurt aan haar kinderen enzovoort. Als dat toch op een of andere verschrikk­elijke manier zou mislopen, is het aan prinses Astrid en haar kinderen.” Om nogal hard te besluiten: “Er is dus geen plaats voor Boël in de troonopvol­ging.” Soms klinkt Mark Van den Wijngaert meer als iemand die de belangen van de monarchie dient dan als een wetenschap­perhistori­cus. Begin dit jaar nog meende hij, ten onrechte dus, dat Delphine nooit de titel van prinses zou krijgen. Aan een reporter legde hij eens uit dat een verzoening tussen Albert en Delphine er niet zit aan te komen. “Delphine heeft de koninklijk­e familie te veel pijn gedaan. Te veel imagoschad­e berokkend. Als Albert het dertien jaar geleden gewoon had toegegeven, was er veel leed bespaard geweest. Het is een morele overwinnin­g voor haar, maar Albert koestert absoluut geen vaderlijke gevoelens voor Delphine.”

Pardon, wie heeft hier wie nu eigenlijk pijn gedaan? Als de mensen in de entourage van het Paleis dat al niet helder krijgen, valt er nog geen helingspro­ces te verwachten.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium