Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Bart Verbelen

-

Advocaat beschuldig­de

“Uit het feit dat hij hier niet is, mag u niet afleiden dat hij zijn verantwoor­delijkheid niet neemt. We mogen hem niet aan eender wat schuldig verklaren of hem de zwaarste straf geven. Hij heeft recht op een eerlijk proces.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium