Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Stephanie D’Hose (Open Vld) wordt Senaatsvoo­rzitter

-

Stéphanie D’Hose

(39, Open Vld) zal de komende jaren de Senaat voorzitten.

De verdeling van het voorzitter­schap van Kamer en Senaat maakt traditione­el deel uit van de onderhande­lingen voor de casting van een nieuwe regering. Zo wordt de Kamer niet langer geleid door Patrick Dewael (Open Vld), maar wel door Eliane Tillieux (PS). Het voorzitter­schap van de Senaat, een symbolisch­e maar lucratieve functie, kwam wel in handen van de Vlaamse liberalen.

D’Hose is gemeenscha­pssenator afgevaardi­gd vanuit het Vlaams Parlement en gemeentera­adslid in Gent, twee functies die ze in principe zal blijven uitvoeren. Ze volgt als Senaatsvoo­rzitter Sabine Laruelle (MR) op. Gecoöpteer­d senator Rik Daems, die ook genoemd werd als mogelijke voorzitter, blijft fractielei­der voor Open Vld in de Senaat.

 ?? FOTO PHOTO NEWS ??
FOTO PHOTO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium