Gazet van Antwerpen Mechelen-Lier

Britt Van Mieghem helpt studenten met ondernemen

SINC

-

Wie wat moeite heeft, kan altijd terecht bij SINC. “Ik ben student internatio­naal ondernemen aan de Karel de Grote Hogeschool, maar tegelijker­tijd werk ik voor de vzw SINC

die studenten wil helpen met ondernemen”, zegt Britt Van Mieghem (20) uit Beveren.

“We organisere­n evenemente­n, infosessie­s, enzovoort. Meestal krijgen we vragen over waar studenten terechtkun­nen, hoe het statuut werkt, en of het combineerb­aar is met een studie.”

“Volgens mij zijn de meeste jobs combineerb­aar met studeren, zeker in coronatijd­en, nu veel lessen digitaal zijn. Het ecosysteem in het hoger onderwijs laat het zeker toe.”

www.sincantwer­pen.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium